Veel kleine regels in tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2018

4 december 2017 | Door redactie

De Belastingdienst heeft op 1 december de tweede uitgave van Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 gepubliceerd. Hierin staan een aantal nieuwe regels die per 2018 van kracht worden. De tarieven en percentages voor 2018 worden in de volgende editie verwacht.

De tweede editie van Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 (pdf) bevat zeven nieuwe onderwerpen. Daarnaast is de informatie uit de eerste uitgave van de Nieuwsbrief uitgebreid en verbeterd. Vooral de regels over de loonkostenvoordelen en het jeugd-LIV zijn flink aangepast. Van de andere informatie is veel maar voor een beperkt deel van de werkgevers relevant.

Nieuwe regels met specifieke doelgroep

Hieronder vindt u de nieuwe regels met een specifieke doelgroep op een rijtje:

  • Per 2018 is de grafische sector niet langer opgesplitst in twee risicopremiegroepen. Sector 9 (grafische industrie) heeft dan alleen nog de nieuwe risicopremiegroep 03.
  • Per 2018 geldt de alleenstaande-ouderenkorting niet alleen voor AOW-uitkeringen van alleenstaanden, maar ook voor de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). De rubrieksnaam van dit loon wijzigt daardoor ook. 
  • Als een overheidswerkgever geheel of gedeeltelijk overgaat naar een andere werkgever is er per 2018 voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) altijd sprake van overgang van een onderneming. Dat betekent dat beide partijen te maken kunnen krijgen met een nieuw premiepercentage voor de Whk.
  • Per 2018 tellen alleen aandelenopties die vóór 2017 onvoorwaardelijk zijn toegekend niet mee voor het jaarloon voor de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen.
  • Per 2018 zijn niet-uitvoerende bestuurders van een beursgenoteerde vennootschap met een zogenoemde one tier board niet meer in fictieve dienstbetrekking. Zij worden hetzelfde behandeld als commissarissen.
  • Per 2018 hoeft het voordeel van aandelenoptierechten voor werknemers van start-ups tot een bedrag van € 50.000 onder voorwaarden maar voor 75% in de loonheffingen te worden betrokken.
  • Per 2018 worden de cao-codes 609 (Tuincentra), 838 (Wonen v/h woninginrichting),  945 (Schoenendetailhandel), 1461 (Detailhandel in parfumerieartikelen) en 1464 (Detailhandel in juweliersartikelen) vervangen door code 727 (Fashion, Sport en Lifestyle).
  • Werkgevers van wie het eigenrisicodragerschap voor de WGA per 2017 buiten hun schuld is geëindigd, kunnen niet pas per 1 januari 2020, maar per 1 juli 2018 weer eigenrisicodrager worden.

Tarieven 2018 in december gepubliceerd

Van oudsher worden ook de tarieven en percentages voor het komende jaar in de Nieuwsbrief Loonheffingen gepubliceerd. De tarieven en percentages voor 2018 staan er nu nog niet in, maar de Belastingdienst heeft aangegeven deze in december toe te voegen. Er komt dus nog een derde uitgave van Nieuwsbrief Loonheffingen 2018. Volgend jaar wordt alle informatie uit de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 geïntegreerd in Handboek Loonheffingen 2018 dat in februari 2018 wordt verwacht.