Wat zijn verloonde uren voor de loonaangifte?

30 november 2016 | Door redactie

De Belastingdienst, UWV en het CBS hebben samen verduidelijkt wat er precies verstaan wordt onder verloonde uren in de loonaangifte. Dat kan positieve, maar zeker ook negatieve gevolgen hebben voor uw organisatie.

Uit de memo van de Belastingdienst, UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt hoe deze instanties aankijken tegen de rubriek verloonde uren in de aangifte loonheffingen. In deze rubriek moeten werkgevers aangeven hoeveel uren zij in een aangiftetijdvak voor een bepaalde werknemer verloond hebben. De memo neemt onduidelijkheden over een aantal situaties weg. Dat is in het bijzonder van belang voor het lage-inkomensvoordeel (LIV). Het gemiddelde uurloon wordt namelijk bepaald door het totale loon te delen door het aantal verloonde uren.

Verschillende situaties

De memo gaat in op allerlei verschillende situaties. De belangrijkste situaties en de bijbehorende standpunten van de Belastingdienst, UWV en het CBS zijn als volgt:

  • Als een werknemer niet-opgenomen vakantie-uren verkoopt en de werkgever die aan hem uitbetaalt, tellen deze uren als extra verloonde uren.
  • Als een werknemer vakantie-uren bijkoopt, gaat het aantal verloonde uren omlaag. Hierbij mag in de loonaangifte niet de code ‘incidentele inkomstenvermindering’ worden toegepast.
  • Betaalt de werkgever het loon van een werknemer door tijdens ziekte, dat blijft het aantal verloonde uren hetzelfde. De uren die de werknemer ziek is, tellen dus gewoon mee.
  • Is de werknemer ziek en betaalt de werkgever minder dan 100% van zijn laatstverdiende loon door, dan blijft het aantal verloonde uren ook gelijk. Omdat het loon door ziekte lager is, moet hierbij juist wél de code ‘incidentele inkomstenvermindering’ worden toegepast.

Aparte regels voor uitkeringen

Voor (ex-)werknemers die recht hebben op een uitkering, gelden andere regels met de betrekking tot de verloonde uren. U vindt ze allemaal in de memo Verduidelijkingen verloonde uren (pdf)

Bijlagen bij dit bericht