Werkbonus wordt onderdeel loonheffingskorting

21 oktober 2013 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de Fiscale Verzamelwet 2013. Hierdoor wordt de werkbonus vanaf volgend jaar definitief toegevoegd aan de loonbelasting en wordt het een nieuw onderdeel van de loonheffingskorting.

Zoals u in het bericht ‘Werkbonus afgeschaft door begrotingsakkoord’ al kon lezen is het einde van de werkbonus voor oudere werknemers nabij. De werkbonus voor werknemers van 61 tot 64 jaar wordt per 1 januari 2015 afgeschaft voor nieuwe gevallen en komt per 2018 helemaal te vervallen. Dan vallen de laatste instromers niet meer binnen de doelgroep. Per 1 januari 2014 wordt de werkbonus echter wel toegevoegd aan de loonbelasting (zie ook het bericht ‘Werkbonus wordt volgend jaar uw pakkie-an’). Tot de afschaffing kunt u dus de werkbonus in de loonadministratie verwerken.

Werkbonus in de loonaangifte verwerken

De werkbonus wordt vanaf volgend jaar (tot de afschaffing in 2018) een onderdeel van de loonheffingskorting. Oudere werknemers en oudere zzp’ers die in 1949, 1950, 1951 of 1952 zijn geboren en in 2013 een loon ontvangen dat tussen de € 17.139 en € 33.326 ligt, kunnen dit nu nog via hun aangifte inkomstenbelasting toepassen.
Iedere werknemer geeft bij zijn indiensttreding aan of u als werkgever de loonheffingskorting moet toepassen, bijvoorbeeld via het model ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’. Voor werknemers die ‘ja’ aankruisen én er recht op hebben, moet u dus de werkbonus in de loonaangifte verwerken.