Werkgever moet foute sectorcode zelf corrigeren

30 september 2016 | Door redactie

De Belastingdienst heeft van de loonaangiftes die in juli zijn ingediend, de sectorcode onder de loep genomen. Werkgevers die naar aanleiding hiervan een foutenrapport ontvangen hebben, moeten dit zelf corrigeren.

Als uw organisatie in de loonaangifte van de maand juli of de vierwekenperiode 20 juni tot en met 17 juli een sectorcode heeft gebruikt die niet overeenkomt met de code op uw beschikking sectoraansluiting, heeft de Belastingdienst dat hoogstwaarschijnlijk geconstateerd. De betreffende werkgevers hebben hierover inmiddels een brief met een foutenrapport ontvangen.

Foute sectorcode leidt tot foute sectorpremie

Heeft uw organisatie zo’n brief van de Belastingdienst ontvangen, dan is het zaak om de zevende loonaangifte van 2016 – en zo nodig ook de andere aangiftes die uw organisatie dit jaar al indiende – zelf te corrigeren. Dit moet via een correctiebericht met de juiste sector en risicopremiegroep. Als de sectorcode van uw organisatie niet correct was, klopten waarschijnlijk ook de aangegeven sectorpremie en de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) niet. Ook dat moet dus via correcties worden rechtgetrokken.
De juiste sectorcode en risicopremiegroep staan – zoals gezegd – in de beschikking sectoraansluiting die elke nieuwe werkgever van de Belastingdienst ontvangt. De sectorcode staat ook op de jaarlijkse beschikking gedifferentieerde premie Whk.

Sectoraansluiting opnieuw laten beoordelen

Is uw organisatie van mening dat de sectorindeling volgens de Belastingdienst niet juist is – bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden van uw organisatie structureel zijn veranderd – dan is het mogelijk om een schriftelijk verzoek in te dienen bij uw belastingkantoor om de sectoraansluiting opnieuw te laten beoordelen.