Berekening inkomensafhankelijke bijdrage ZVW

Rekentool

MS Excel 28.32 kb

02-01-2020

Download deze tool
Voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) is via de loonaangifte een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Die kan voor rekening van uw onderneming komen via de zogeheten werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (wat waarschijnlijk is). In sommige gevallen moet echter een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet op het nettoloon van de werknemer worden ingehouden. Welke van de twee ook speelt, u zult het betreffende bedrag moeten berekenen. Met deze tool kunt u dat voor beide situaties doen.


Meer informatie over de verplichtingen rondom de loonaangifte vindt u in de toolbox Verwerk de aangifte loonheffingen in 5 stappen.