Geldt de Algemene termijnenwet ook voor de uiterste betaaldata van de loonheffingen?

24 maart 2021

Geldt de Algemene termijnenwet ook voor de uiterste betaaldata van de loonheffingen en hebben we daardoor soms langer de tijd om te betalen?

Nee, dat is niet het geval. De Belastingdienst maakt ieder jaar bekend wat de uiterste aangifte- en betaaldata zijn voor de aangifte loonheffingen. Zie voor de data in 2021 de paginagrote infographic in Salaris Rendement 1-2021. Soms valt de uiterste betaaldatum in het weekend. Dat is dit jaar bijvoorbeeld het geval voor de loonaangifte die u doet over de maanden juni en september.

Uiterste betaaldatum

De hoofdregel van de Algemene termijnenwet (ATW) is dat een termijn die eindigt op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag wordt verlengd tot en met de eerste werkdag. Maar let op, deze ATW is niet van toepassing op aangiftebelastingen, zoals de aangifte loonheffingen (en bijvoorbeeld ook de BTW-aangifte).

De betaaltermijn van de aangifte loonheffingen is apart geregeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR; zie artikel 19). In die wet staat dat de loonheffingen moeten worden betaald binnen één maand na het einde van het tijdvak. Bovendien staat er uitdrukkelijk vermeld dat de ATW hierbij niet van toepassing is.

Zorg er dus voor dat u op tijd betaalt, om verzuimboetes te vermijden. De uiterste betaaldatum is dan weliswaar een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, maar de Belastingdienst vermeldt in het Handboek dat uw betaling vóór die datum op hun rekening moet zijn bijgeschreven. 

De Algemene termijnenwet niet van toepassing

Overigens is de Algemene termijnenwet ook niet van toepassing op de aangiftetermijnen die gelden voor de loonheffingen. De Algemene termijnenwet ziet namelijk alleen op termijnen die bij wet zijn gesteld en de aangiftetermijn voor de aangifte loonheffingen is een door de inspecteur gestelde termijn (zie artikel 10 AWR). Met andere woorden: de Algemene termijnenwet is dus zowel op het doen van de aangifte loonheffingen als op het betalen ervan niet van toepassing.