Mag er een fictief BSN in de loonaangifte staan?

22 juli 2019

Wij hebben van een werknemer nog geen burgerservicenummer. Kunnen we in de loonaangifte een fictief nummer gebruiken?

Als een werknemer geen burgerservicenummer (BSN) aan u verstrekt, is het laatste wat u moet doen een fictief BSN invullen in de loonaangifte. De Belastingdienst heeft onlangs aandacht gevraagd voor deze regel, omdat dit in de praktijk wél gebeurt. Omdat werkgevers vaak een ‘makkelijk’ BSN verzinnen, zijn er personen met ten onrechte meer dan honderd inkomstenverhoudingen op hun naam!

Anoniementarief

Wat u wel moet doen, is in de loonaangifte het personeelsnummer vermelden in de aparte rubriek in het nominatieve deel. Daarnaast moet u het anoniementarief toepassen. Dat houdt in dat:

  • u geen loonheffingskorting toepast;
  • het tarief voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen 52% is;
  • u voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) geen rekening houdt met het maximumpremie- en -bijdrageloon.

Krijgt u later alsnog het BSN, vermeld dan in de eerstvolgende aangifte zowel het personeelsnummer als dit BSN. Zo worden de loongegevens gekoppeld aan de juiste persoon in de polisadministratie. Het teveel aan premies werknemersverzekeringen en ZVW wordt door de VCR-systematiek vanzelf rechtgetrokken. Het overschot aan ingehouden loonbelasting/ premie volksverzekeringen wordt via de inkomstenbelasting verrekend.Meer informatie over de verplichtingen rondom de loonaangifte vindt u in de toolbox Verwerk de aangifte loonheffingen in 5 stappen.