Wat is een inkomstenverhouding?

25 juni 2021

Ik las dat bij een wisseling van de hoge naar de lage WW-premie of andersom voor de werknemer een nieuwe inkomstenverhouding moet worden aangemaakt. Wat houdt dat in?

UWV administreert de werknemersgegevens in de polis­administratie per inkomstenverhouding (IKV). Een IKV is een rechtsbetrekking tussen een inhoudingsplichtige en natuurlijk persoon die is geregistreerd in een administratieve eenheid, op grond waarvan die persoon loon of een uitkering ontvangt. Inkomstenverhoudingen vormen dé basis van de werknemersgegevens. Ze moeten goed in de aangifte loonheffingen worden opgenomen, zodat ze juist in de polis­administratie terechtkomen. Er zijn ook diverse (automatische) controles ingericht rond de inkomstenverhouding in de aangifte loonheffingen.

Nieuwe dienstbetrekking is nieuwe IKV

Meestal is de inkomstenverhouding gelijk aan de echte, vroegere of fictieve dienstbetrekking van de werknemer, maar dat hoeft niet. Zodra een dienstbetrekking ontstaat, ontstaat er ook een inkomstenverhouding. En bij het einde van de dienstbetrekking, eindigt ook de IKV. Tijdens het dienstverband kan er echter ook een nieuwe inkomstenverhouding ontstaan, waarbij de oude eindigt of blijft voortbestaan.

Uniek nummer voor elke IKV

Elke IKV moet een nummer krijgen. Dat nummer neemt u op in de loonstaat. Het moet hierbij gaan om een uniek nummer, dat u later niet mag hergebruiken, tenzij het om een ex-werknemer gaat die langer dan zeven jaar na het jaar van einde dienstbetrekking uit dienst is. Als u meerdere inkomstenverhoudingen heeft met een werknemer, moet elke IKV een apart nummer hebben. Per 2022 is het verplicht om een nieuwe IKV aan te maken in situaties waarbij u voor een werknemer de hoge én lage WW-premie toepast, zoals bij een tijdelijke urenuitbreiding op zijn vaste contract of bij een uitkering voor aanvullend geboorteverlof. In 2021 is de verwerking van zulke verschillende inkomsten in één IKV nog toegestaan.

Opbouw van een IKV

Waarschijnlijk kent uw salarispakket automatisch een nummer inkomstenverhouding toe. In de aangifte loonheffingen wordt een IKV gekenmerkt door de combinatie van deze drie gegevens:

  • het loonheffingennummer van uw onderneming;
  • het burgerservicenummer (BSN) van de werknemer (of bij gebrek daaraan: zijn personeelsnummer);
  • het nummer inkomstenverhouding.

Als u in de loonaangifte geen unieke combinatie van BSN en nummer IKV opneemt, krijgt u een foutmelding (wat leidt tot afwijzing van uw aangifte) of een brief met het verzoek tot correctie (als uw aangifte al is geaccepteerd).Bijlagen bij dit antwoord