Belastingadviseurs grillen wetsvoorstel hoge bv-schuld

Het kabinet wil vanaf 2023 paal en perk stellen aan al te hoge leningen van directeuren-grootaandeelhouders (dga's) bij hun eigen bv. Maar de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) ziet nog volop haken en ogen aan dit wetsvoorstel. Dat schiet volgens de NOB op meerdere vlakken zijn doel volledig voorbij.

25 augustus 2020 | Door redactie

Dga’s kunnen in de ogen van het kabinet de belastingheffing veel te lang uitstellen door te lenen van hun eigen bv. Daarom is het de bedoeling dat vanaf 2023 een schuld boven de € 500.000 automatisch belast wordt als inkomen uit aanmerkelijk belang. Leningen voor een eigen woning zijn uitgezonderd. De Belastingdienst zou dan eind 2023 voor het eerst peilen hoe hoog de schulden van dga’s bij hun bv zijn.

Lening voer voor discussies met de Belastingdienst

Het wetsvoorstel dat dit moet regelen is inmiddels gepubliceerd. Het komt op 3 september 2020 voor het eerst aan de orde in de commissie Financiën van de Tweede Kamer. Vooruitlopend daarop heeft de NOB een commentaar opgesteld. De organisatie heeft zich al eerder in harde bewoordingen uitgelaten over de heffing, en de kritiek is nu opnieuw niet mals. De NOB stelt zelfs voor om het wetsvoorstel helemaal in te trekken. Zeker omdat het voordeel voor de schatkist inmiddels te verwaarlozen is.
Dat het kabinet het voorstel helemaal intrekt ligt echter niet voor de hand. De Belastingdienst is namelijk nu veel tijd kwijt aan discussies over de vraag of de bv een lening heeft verstrekt of het geld ‘gewoon’ heeft uitgedeeld. Een harde grens van € 500.000 zou het werk van de dienst iets moeten verlichten.

Uitzondering maken voor ‘zakelijke’ leningen

Ondanks dat het kabinet aanpassingen heeft gedaan vindt de NOB dat het wetsvoorstel op veel vlakken veel te ver gaat. Bijvoorbeeld omdat behalve eigenwoningschulden alle leningen worden geraakt. Oók leningen die ‘zakelijke’ voorwaarden (infographic) hebben, terwijl dat leningen zijn waarbij de bv zekerheden heeft dat het geld ook wordt terugbetaald.
Daarnaast wijst de NOB er in zijn commentaar (pdf) op dat dga’s met leningen van hun bv gewoon de belastingregels volgen. Dat er in het voorstel helemaal geen uitzondering wordt gemaakt voor bestaande leningen strookt daar niet mee, en daar zou wat aan moeten gebeuren.
Ook wil de NOB verzachtende maatregelen voor ondernemers die bijvoorbeeld een vastgoedportefeuille hebben gefinancierd met leningen bij hun bv. Om de lening af te lossen kunnen zij het vastgoed overdragen aan de bv, maar die zou dan overdrachtsbelasting moeten betalen. Die ‘strafheffing’ zou achterwege moeten blijven.