Grote én kleine OR-successen delen met de achterban

Veel ondernemingsraden informeren hun achterban over het OR-werk en de successen via een OR-nieuwsbrief, intranet of e-mails. Deze berichten krijgen echter lang niet zo veel aandacht als de OR graag zou zien, al is het maar vanwege een overvolle inbox. Zonde, dat kan ook anders!

28 juli 2021 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) kan achter de schermen een lans breken voor de achterban. De achterban van de OR weet dit echter waarschijnlijk niet, tenzij de OR het succes deelt én de achterban weet te bereiken. Hoe krijgt de OR dat voor elkaar?

OR moet ook de kleinere successen delen met de achterban

Vaak brengen ondernemingsraden in hun communicatie naar de achterban vooral de grotere OR-successen onder de aandacht. Het is echter belangrijk om óók de kleinere successen te delen. Denk aan een voorbeeld waarbij de OR in het kader van het adviesrecht bij de verhuizing van de organisatie (artikel 25, lid 1 f WOR) heeft onderhandeld dat werknemers die meer dan drie uur extra reistijd per week hebben, één dag per week (extra) mogen thuiswerken. Dit soort kleinere en concrete successen lenen zich goed voor een ludiekere aanpak.  

Boodschap OR komt soms beter over met verrassende aanpak

Door de achterban zo nu en dan te verrassen met een andere aanpak, is de kans groter dat de boodschap de achterban daadwerkelijk bereikt. Zo kan de OR een berichtje ophangen op centrale plekken zoals de koffieautomaat. Werkt de achterban voornamelijk thuis, dan kan het leuk zijn om eens een kaart te sturen met een bericht dat het OR-succes kort maar krachtig verwoordt. Of de OR kan een (online) borrel of korte quiz organiseren met een klein prijsje voor de winnaar.