Adviesrecht

Het adviesrecht (infographic) is één van de belangrijkste bevoegdheden van iedere ondernemingsraad (OR). Samen met het instemmingsrecht kan de OR er met adviesrecht voor zorgen dat de werkgever bepaalde plannen voor de organisatie moet bijstellen of zelfs moet intrekken! Wil de werkgever bijvoorbeeld reorganiseren of fuseren (verdiepingsartikel), dan is hij verplicht om het voorgenomen besluit voor te leggen aan de OR van uw organisatie. Brengt de ondernemingsraad een negatief advies uit, dan kan de werkgever dat advies niet zomaar in de wind slaan. 

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Waar is het adviesrecht geregeld?
Het adviesrecht van de OR is geregeld in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In dat artikel is een lijst opgenomen van onderwerpen die adviesplichtig zijn.

Wat is de rol van de OR bij thuiswerken?
Bij de invoering van thuiswerken in een organisatie heeft de ondernemingsraad (OR) inspraak. Aan de hand van de checklist (tool) kunnen zowel de ondernemer als de ondernemingsraad zien welke rechten de ondernemingsraad heeft bij het invoeren van thuiswerken. 

Uitgelicht

Adviesrol van de OR gebruiken bij sociaal beleid

Sociale informatie uit de onderneming geeft aan wat de onderneming investeert in sociale voorzieningen. Bij (bewust) ontbrekend sociaal...

Stappenplan
PDF bestand
Publicatiedatum: 08-08-2019

Voorbeeldadvies OR

Een goed OR-advies maakt volkomen duidelijk op welke informatie het is gebaseerd en welke procedure eraan ten grondslag ligt. Zo heeft...

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 22-10-2019

Is fusieplan adviesplichtig?

Onze zorginstelling gaat fuseren met een andere zorginstelling. De intentieverklaring is al getekend en de melding aan de mededingingsautoriteit...

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Wat kunnen we doen als bestuurder het adviesrecht...

Uit het meerjarig ondernemingsplan bleek dat er een flinke uitbreiding zal plaatsvinden. Dit besluit is genomen zonder onze OR om advies...

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Slim invulling geven aan uw OR-werk

OR-scholing 5 minuten | 12-04-2021

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft uw OR en uw bestuurder de nodige handvatten om de medezeggenschap binnen uw organisatie vorm te g...

Zorg dat u weet op welke manieren u een beroepsprocedure kunt starten

Ondernemingskamer (OK) 4 minuten | 25-03-2021

Iedere OR dankt zijn bestaansrecht aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Die wet is bedoeld om de medezeggenschap in organisaties zo vee...

Uw OR heeft invloed op de benoeming van een nieuwe bestuurder

Adviesrecht 4 minuten | 09-03-2021

Als uw bestuurder vertrekt, heeft uw OR inspraak bij de benoeming van zijn opvolger. Het kiezen van de nieuwe bestuurder is een belangrijke...

Infographics

Het OR-werk stroomlijnen

Ondernemingsraad Publicatiedatum 01-04-2021

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt het medezeggenschapswerk de nodige wettelijke kaders. OR en bestuurder hebben echter ook nog ruimte om zelf invulling te geven...

Overeenstemmingsrecht OR

Overeenstemmingsrecht Publicatiedatum 14-12-2020

Naast het overleg-, initiatief-, informatie-, advies- en instemmingsrecht heeft de OR overeenstemmingsrecht. Dit recht staat echter niet in de Wet op de ondernemingsraden...

OR mag bestuurder ongevraagd adviseren

Adviesrecht Publicatiedatum 11-08-2020

De OR mag de bestuurder ongevraagd adviseren over alle zaken die de organisatie aangaan (artikel 23, lid 3 WOR). De bestuurder is verplicht om dit initiatiefvoorstel...

OR speelt grote rol bij financieel beleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 17-12-2019

De OR heeft diverse bevoegdheden als het gaat om het financiële beleid van de organisatie. De OR heeft advies-, instemmings- en initiatiefrecht. Welke bedrijfseconomische...

Vraag en antwoord

Is de OR verplicht informatie te delen met de achterban?
In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat welke informatie uw OR minimaal moet delen met uw achterban. Volgens artikel 14, lid 2 WOR moet uw OR de volgende stukken verspreiden onder alle OR-leden, uw bestuurder en alle personen die in de organisatie werkzaam zijn: de agenda... Lees het hele antwoord