Financials zitten tijdens werk lang achter beeldscherm

Accountants, boekhouders, boekhoudkundig medewerkers en financieel specialisten staan allemaal in de top-10 beroepsgroepen die de meeste uren maken achter een beeldscherm. Dit blijkt uit de 15e Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO. Dit jaarlijks onderzoek werd in 2019 uitgevoerd onder ruim 58.000 werknemers.

21 april 2020 | Door redactie

Uit het onderzoek komt naar voren dat in 2019 83% van alle werknemers ten minste een deel van hun werkdag achter een beeldscherm zat, zoals een desktop, laptop, notebook, tablet of smartphone. In 2005 was dit nog 77%.
In 2019 besteedden werknemers gemiddeld ruim 4 uur per werkdag aan werkzaamheden met een beeldscherm. Dat is een half uur langer dan in 2005. Bijna 4 op de 10 werknemers werkten minimaal 6 uur per dag achter een beeldscherm.

Kans op gezondheidsklachten

Werknemers die dagelijks lang werken met een beeldscherm, hebben een verhoogde kans op gezondheidsklachten. Langdurig beeldschermwerk komt vooral voor onder werknemers van 25 tot 45 jaar. Van hen werkte bijna de helft ten minste 6 uur per dag met een beeldscherm. Hoogopgeleiden waren in 2019 de meeste tijd kwijt aan werkzaamheden met een beeldscherm: gemiddeld bijna  5,5 uur per werkdag. Dat is ruim twee keer zo veel als laagopgeleiden. Hoogopgeleiden geven ook vaker dan laagopgeleiden aan dat zij in hun werk regelmatig te maken hebben met veranderingen in technologie en ICT.

Databank- en netwerkspecialisten langst achter beeldscherm

In ICT-beroepen en in bedrijfseconomische en administratieve beroepen worden de meeste uren achter een beeldscherm gemaakt. Databank- en netwerkspecialisten doen dit het langst. Zij werkten in 2019 gemiddeld ruim 7 uur per dag met een beeldscherm. Juristen en software- en applicatieontwikkelaars volgen op de tweede en derde plek.
De top-10 is als volgt:

  1.  Databank- en netwerkspecialisten
  2. Juristen
  3.  Software- en applicatieontwikkelaars
  4. Journalisten
  5.  Boekhouders
  6. Accountants
  7. Secretaresses
  8. Boekhoudkundig medewerkers
  9. Financieel specialisten en economen
  10. Directiesecretaresses