Tool om de juiste arbodeskundige te kiezen

15 september 2016 | Door redactie

Veel organisaties hebben niet de juiste kennis in huis om te weten welke arbovraag bij welke arbodeskundige kan worden neergelegd. Een door TNO ontwikkelde tool biedt uitkomst.

Onderzoeksinstituut TNO ontwikkelde de tool Arbodeskundige Hulp voor Preventiemedewerkers, omdat veel preventiemedewerkers niet weten op welke gebieden arbodeskundigen werkzaam zijn. Wat doet een arbeidshygiënist eigenlijk precies en wat is een arbeids- en organisatiedeskundige? Ook is voor preventiemedewerkers niet duidelijk wie ze bij welke vraag kunnen inschakelen. Dat blijkt uit een onderzoek uit 2015 van TNO naar de beweegreden van de preventiemedewerker.

De juiste deskundige beantwoordt de arbovraag

Met de tool kunnen preventiemedewerkers, werkgevers, HR-professionals en leden van de ondernemingsraad hulp van de juiste deskundige inroepen om een arbovraag te beantwoorden. Na het beantwoorden van een aantal simpele vragen verschijnt een lijstje van arbodeskundigen die de gebruiker van de tool kan raadplegen.