Wetswijzigingen medezeggenschap in pocketformaat

3 april 2017 | Door redactie

Er is flink wat werk aan de winkel voor uw OR! Vorig jaar vond al een aantal belangrijke wetswijzigingen plaats die invloed hebben op uw werk en per 1 juli 2017 gaat de nieuwe Arbowet in.

In de tweede helft van 2016 waren er een aantal relevante wetswijzigingen voor de ondernemingsraad (OR), denk aan de uitbreiding van het instemmingsrecht van uw OR bij pensioen, maar ook aan uw rol bij de nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders (tool) en de  bijbehorende verplichte interne meldregeling (tools). Verder gebeurde er een hoop op het gebied van privacy met bijvoorbeeld de nieuwe meldplicht datalekken (tools).

Nieuwe arbeidswetten voor medezeggenschap

Daarnaast heeft u nog een grote verandering in het vooruitzicht: de wijziging van de Arbowet (tool) per 1 juli 2017 die uw OR een nog grote rol toebedeelt als het gaat om het arbobeleid binnen uw organisatie.
Morgen valt bij de abonnees het OR themadossier Nieuwe arbeidswetten op de mat. Dit themadossier leidt u door al wijzigingen heen die voor uw medezeggenschapswerk van belang zijn.