Gezonde werkprivébalans ook plicht van werknemer

Ook de werknemer moet zijn best doen een goede werkprivébalans te houden. Maar de houding en het gedrag van de werkgever zijn hierop wel van invloed. Een werkgever die meedenkt en ruimte voor oplossingen biedt, kan op veel loyaliteit rekenen.

21 mei 2021 | Door redactie

De werkgever moet zich als een goed werkgever gedragen, maar een werknemer moet zich ook als goed werknemer gedragen. Dat staat in artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek. Goede werknemers stellen de belangen van de organisatie voorop en zijn in staat een goede afweging van verschillende belangen te maken. De werkgever mag van werknemers verwachten dat ze hun uiterste best doen om knelpunten in hun privéleven op te lossen zonder dat hun werk of de werkgever daaronder te lijden heeft.

Goed werkgeverschap is de basis

Hoewel de werknemer dus ook plichten heeft, wegen die van de werkgever zwaarder. Goed werkgeverschap is de basis van goed werknemerschap. De werkgever moet het goede voorbeeld geven, want hij is eindverantwoordelijk. Als een werkgever geen goede werkgever is, kan hij moeilijk verwachten dat zijn medewerkers zich wel als goede werknemers gedragen. Als de werkgever bij een privécrisis meedenkt en niet moeilijk doet als de werknemer verlof wil, zal de medewerker ook sneller bereid zijn het zo te regelen dat zijn werk er zo min mogelijk nadeel van ondervindt.

Stress door ontbreken balans

Naast de zorgplicht en goed werkgeverschap moet de werkgever ook vanuit het oogpunt van gezonde arbeidsomstandigheden actie ondernemen. Volgens de Arbowet is de werkgever dan ook verplicht om beleid te voeren om het risico van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) weg te nemen. Werknemers mogen geen stress van hun werk krijgen bijvoorbeeld door te hoge werkdruk. Ook dat kan een obstakel zijn bij het bereiken van een goede werk-privébalans. Dat kan zo erg worden, dat werknemers uitvallen en niet meer kunnen werken. Het is in het belang van zowel werkgever als werknemer om dit te voorkomen.