Verbeteringen in kinderopvangtoeslag

Het kabinet vindt het belangrijk dat ouders werk en zorg goed kunnen blijven combineren. Hiervoor moet de kinderopvang betaalbaar blijven. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag een aantal verbeteringen en wijzigingen aan in de kinderopvangtoeslag.

17 september 2019 | Door redactie

Het kabinet wil met de kinderopvangtoeslag de kinderopvang betaalbaar houden voor alle werkende ouders. Daarnaast wil het kabinet voorkomen dat ouders grote schulden maken mede als gevolg van te veel ontvangen kinderopvangtoeslag. Hiervoor heeft het kabinet in 2018 het besluit genomen om een aantal verbeteringen door te voeren in de toekenning van de kinderopvangtoeslag. Deze verbeteringen moeten leiden tot minder terugvorderingen van onterecht betaalde kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst moet de meeste van deze verbeteringen in 2020 stapsgewijs gaan invoeren, zodat deze bij de toekenning van de kinderopvangtoeslag over 2020 tot zichtbaar resultaat leiden.

Hogere maximumuurprijzen

De maximumuurprijzen waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen wijzigen in 2020. Zo stijgt de maximumuurprijs voor dagopvang van € 8,02 in 2019 naar € 8,17 in 2020. De maximumuurprijs voor buitenschoolse opvang stijgt in 2020 met € 0,13 en voor gastouderopvang met € 0,12.

Kinderopvangtoeslag en WLZ

Het kabinet is van plan om het recht op kinderopvangtoeslag uit te breiden voor huishoudens waarin één van de partners werkt en de andere partner een permanente Wet langdurige zorg (WLZ-) indicatie heeft. Deze partner kan niet werken en vaak ook niet voor de kinderen zorgen vanwege de eigen behoefte aan zorg. Het kabinet verwacht dat het wetsvoorstel hiervoor in het voorjaar van 2020 naar de Tweede Kamer te sturen. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2021.

Bijlagen bij dit bericht