Beroepstermijn ook bij niet aangetekende brief

21 januari 2015 | Door redactie

Uit een recent gepubliceerde uitspraak van Gerechtshof Amsterdam blijkt dat het later ontvangen van een niet aangetekende uitspraak geen gevolgen heeft voor de hoger-beroepstermijn. De hoger-beroepstermijn gaat altijd in op de dag na verzenddatum van de uitspraak. Het tijdstip waarop een belanghebbende de uitspraak ontvangt, heeft geen invloed op de hoger-beroepstermijn.

Als u het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan, kunt u in bezwaar en beroep gaan. De hoger-beroepstermijn start op de dag nadat de rechtbank de - meestal aangetekende - uitspraak verstuurt. U heeft zes weken de tijd om bezwaar en beroep aan te tekenen. Bent u te laat, dan is het bezwaar of beroep niet-ontvankelijk en wordt het niet in behandeling genomen. Uit een op 15 januari 2015 gepubliceerde uitspraak van Gerechtshof Amsterdam blijkt dat de hoger-beroepstermijn niet verlengd wordt als u een uitspraak later, en niet direct op de dag na de verzenddatum van de rechtbank, ontvangt.

Het alternatief moet dezelfde waarborgen bieden

In deze zaak ging het om een uitspraak die door de rechtbank per gewone post werd verzonden op 25 september 2013. De hoger-beroepstermijn van zes weken startte dus op 26 september 2013. Dit betekent dat het hoger-beroepschrift dus op 6 november 2013 binnen had moeten zijn bij het hof. Omdat de uitspraak niet aangetekend, maar per gewone post was verzonden, ontving de belanghebbende de uitspraak niet op de dag na de verzenddatum, maar één dag later op 27 september 2013. De belanghebbende was hierdoor in de veronderstelling dat de hoger-beroepstermijn één dag langer zou zijn. Het hof moest beoordelen of deze veronderstelling juist was.
Uit eerdere rechtspraak blijkt dat een rechter alleen kan afzien van een verzending per aangetekende brief als het alternatief dezelfde waarborgen biedt. Omdat het in deze zaak niet ging om de vraag of de verzending per post een goed alternatief was, liet het hof deze keuze buiten beschouwing. De rechter richtte zich op de vraag of de hoger-beroepstermijn langer werd door de één dag later ontvangen uitspraak. Het hof oordeelde de hoger-beroepstermijn niet te verlengen, omdat de latere ontvangst niet schadelijk was voor de procespositie. De latere ontvangst was geen geldig excuus om het hoger-beroepschrift later in te dienen. De belanghebbende uit deze zaak was dus te laat met het indienen van het hoger-beroepschrift. Als u een niet aangetekende uitspraak later ontvangt, moet u er rekening mee houden dat daardoor de hoger-beroepstermijn niet verlengd wordt.  
Gerechtshof Amsterdam, 18 september 2014, ECLI (verkort): 4218

Dringende vragen over bezwaar of beroep?

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over het maken van bezwaar of beroep tegen een besluit, dan kunt u deze als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!