Griffierechten 2016 iets omhoog door indexatie

14 december 2015 | Door redactie

Organisaties krijgen volgend jaar te maken met iets hogere griffierechten en vergoedingen voor rechtsbijstand als gevolg van indexatie. Recent heeft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie deze nieuwe bedragen bekendgemaakt.

Heeft een organisatie een geschil met de Belastingdienst, dan kan die een bezwaar- (tool) of beroepschrift (tool) indienen. Bij de rechter krijgt een organisatie wel te maken met griffierechten.  Dit zijn verplichte bijdragen die een organisatie moet betalen bij de aanvang van een rechtszaak. Jaarlijks indexeert de overheid deze bedragen. De griffierechten voor 2016 (zie tabel hieronder) zijn recent opgenomen in de Staatscourant. Het gaat daarbij om de griffierechten uit de Algemene wet bestuursrecht (tool), de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Hoogte van de proceskostenvergoeding

De rechter zal moeten bepalen welke partij er gelijk heeft. Een organisatie heeft recht op een proceskostenvergoeding (tool) als blijkt dat de Belastingdienst het bij het verkeerde eind heeft. Ook deze bedragen vallen per 2016 iets hoger uit. Gaat het om belastingen of de heffing van premies, dan geldt er per 2016 voor een bezwaarprocedure € 246 (2015: 244) per punt als proceskostenvergoeding. In de overige gevallen krijgt een organisatie bij bezwaar en administratief beroep een proceskostenvergoeding van € 496 per punt (2015: 490). Gaat het om beroep en hoger beroep, dan geldt er een vergoeding van € 496 per punt (2015: 490).

Overgangsrecht voor oude bedragen

De oude bedragen voor de griffierechten blijven van toepassing voor de beroepschriften die vóór 1 januari 2016 zijn ontvangen. Ditzelfde geldt voor de proceskostenkostenvergoeding. De oude vergoedingen gelden nog als het bezwaar- of beroepschrift vóór 1 januari 2016 is ontvangen. 

2015-12-14 - Griffierechten 2016