Wetsvoorstel griffiekosten tot 30 september ter consultatie

Organisaties krijgen volgend jaar te maken met iets lagere griffierechten voor kleine vorderingen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Dekker voor rechtsbescherming. Het wetsvoorstel ligt nu tot 30 september 2019 ter consultatie.

2 augustus 2019 | Door redactie

Heeft een organisatie een geschil met de Belastingdienst, dan kan deze een bezwaar- of beroepschrift (tool) indienen. Bij de rechter krijgt een organisatie dan wel te maken met griffierechten. Dit zijn verplichte bijdragen die een organisatie moet betalen bij het begin van een rechtszaak. Nu betalen organisaties voor een vordering van net boven de € 500 nog € 486 aan griffierechten. Dat wordt straks € 306 óf als de ondernemer geen rechtspersoon is € 204. De hoogte van het griffierecht wordt namelijk meer in verhouding gebracht tot de hoogte van de vordering.

Minister komt tegemoet aan bezwaren midden-en kleinbedrijf

Het huidige stelsel bestaat uit drie tariefcategorieën voor de kantonrechter en één tarief voor procedures bij de civiele rechter. Daardoor is een proces aangaan (voor rechtspersonen) over kleinere vorderingen tot  € 5.000 in verhouding te duur. Concreet stelt de minister een scenario voor waarbij er extra categorieën met lagere tarieven komen voor vorderingen tussen de € 500 en € 1.500  tussen de € 1.500 en € 2.500, en bedragen tot € 5.000. Daarmee komt de minister tegemoet aan de bezwaren van onder andere het midden- en kleinbedrijf en van deurwaarders. De huidige tarieven zouden de toegang tot de rechter te veel kunnen belemmeren. De rechter zal moeten bepalen welke partij er gelijk heeft. Een organisatie heeft recht op een proceskostenvergoeding (tool) als blijkt dat de Belastingdienst het bij het verkeerde eind heeft.

Voor grotere vorderingen gaat het griffiebedrag juist omhoog

Het geld voor de verlaging van de griffierechten bij kleinere bedragen moet wel ergens vandaan komen. Daarom stelt de minister voor dat tegenover de verlaging van de tarieven voor vorderingen tot € 5.000 staat dat het griffierecht voor vorderingen van € 5.000 of meer (in eerste aanleg) omhoog zal gaan. Voor de vorderingen tot € 500 blijven de griffierechten ongewijzigd. Doelgroepen die door deze wetsijwijzigingen zullen worden geraakt zijn naars mkb-organisaties en burgers, de rechtspraak, de advocatuur, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus. De consultatie staat open tot 30 september.