Meldingsplicht voor buitenlandse werknemers

2 november 2015 | Door redactie

Een buitenlandse werkgever die werknemers aan het werk zet in Nederland, heeft voor deze medewerkers vanaf 18 juni 2016 een meldingsplicht. Dit staat in een voorstel waarmee de ministerraad onlangs akkoord is gegaan.

Het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt het voor Inspectie SZW mogelijk om te controleren of buitenlandse werknemers uit de Europese Unie (EU) het loon krijgen waar ze recht op hebben. Het kabinet wil hiermee vrij verkeer van werknemers in stand houden, maar wel de oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden bestrijden en zo de positie van werknemers beter beschermen.

Meldingsplicht draagt bij aan handhaving detacheringsrichtlijn

De invoering van een meldingsplicht voor werknemers binnen Europa stelt een buitenlandse werkgever verplicht om te melden welke werknemers hij in Nederland laat werken en voor hoe lang. Deze meldingsplicht moet per 18 juni 2016 ingaan en beoogt meer mogelijkheden te bieden om de Europese detacheringsrichtlijn te handhaven. Ook zullen de inspectiediensten uit de EU-lidstaten meer gegevens met elkaar uitwisselen en wordt het mogelijk om boetes over de grens te innen.

Europese Commissie werkt aan eerlijke arbeid

Minister Asscher heeft de wijzingen voor de Europese detacheringsrichtlijn naar de Europese Commissie gestuurd. Die zal eind dit jaar voorstellen doen om vrij verkeer van diensten en werknemers eerlijker te maken. Nederland pleit al langer voor maatregelen en hiervoor is onder meer de Wet aanpak schijnconstructies ingevoerd.
Het wetsvoorstel dat de meldingsplicht moet invoeren gaat volgens de wetgevingsprocedure eerst voor advies naar de Raad van State. De tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State kunt u inzien vanaf het moment dat ze worden ingediend bij de Tweede Kamer.