Nog steeds geen 30%-regeling bij grensarbeid

29 mei 2013 | Door redactie

Het leek er even op dat buitenlandse werknemers die binnen 150 kilometer van de Nederlandse grens hebben gewoond toch weer recht zouden krijgen op de 30%-regeling. Een advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft kortgeleden echter bepaald dat deze afstandsbeperking niet in strijd is met de wet.

In het bericht ‘Aanscherping 30%-regeling is mogelijk illegaal’ kon u lezen dat de zogenoemde afstandsbepaling van de 30%-regeling mogelijk in strijd is met de Europese wet. Twee kantonrechters oordeelden hier eind vorig jaar tegenovergesteld over. Daarna is de zaak direct naar de Hoge Raad gegaan. Een advocaat-generaal bij de Hoge Raad concludeerde onlangs dat de 150-kilometergrens voor toepassing van de 30%-regeling niet tot discriminatie leidt en geen inbreuk maakt op het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie. Het is waarschijnlijk dat de Hoge Raad deze conclusie in haar uitspraak overneemt.

Onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten

Sinds 1 januari 2012 mogen buitenlandse werknemers alleen nog een onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten krijgen als zij in de 24 maanden voorafgaand aan hun werk in Nederland minstens tweederde van de tijd op een afstand van minimaal 150 kilometer hemelsbreed van de Nederlandse grens woonden.

Nederlandse werknemers weggeconcurreerd

Reden voor de invoering van deze afstandsbepaling was dat de forfaitaire vergoeding die grensarbeiders onder de 30%-regeling kregen, niet in verhouding stond tot hun werkelijke kosten. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat Nederlandse werknemers van de Nederlandse arbeidsmarkt worden weggeconcurreerd omdat grensarbeiders een lager loon kunnen krijgen (en door de 30%-regeling onder aan de streep toch hetzelfde overhouden).
Hoge Raad, 1 mei 2013, LJN: CA0873