Wat moet een kennismigrant in 2022 verdienen?

De salariseisen die gelden voor buitenlandse werknemers die in Nederland aan de slag gaan als kennismigrant worden per 1 januari 2022 verhoogd. Het gaat om werknemers met een andere nationaliteit dan van een land uit de EU/EER of Zwitserland.

27 december 2021 | Door redactie

Als een werkgever de zogenoemde kennismigrantenregeling voor een buitenlandse werknemer wil toepassen, mag dat alleen als deze werknemer elke maand minimaal een bepaald brutoloon ontvangt. Bovendien moet de organisatie erkend referent zijn bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om kennismigranten aan te nemen. Per 1 januari 2022 worden de salariseisen met 1,85% verhoogd. Let er ook op dat per 1 januari 2022 de Wet arbeid vreemdelingen zodanig wijzigt dat nieuwe werkvergunningen langer geldig kunnen zijn (maximaal drie jaar) en een buitenlandse werknemer het volledige loon op zijn bankrekening gestort moet krijgen.

Salariseisen exclusief vakantiegeld

Er gelden drie verschillende salariseisen voor kennismigranten in 2022:

  • € 3.549 voor kennismigranten jonger dan 30 jaar;
  • € 4.840 voor kennismigranten vanaf 30 jaar;
  • € 2.543 voor kennismigranten die na het afronden van een goedgekeurde bachelor-, master-, of postdoctorale opleiding binnen drie jaar in Nederland aan het werk gaan (leeftijdsonafhankelijk).

De bedragen zijn allemaal exclusief het vakantiegeld (officieel vakantiebijslag geheten) waarop de werknemer recht heeft. 

Wat telt mee voor het salariscriterium?

De IND telt de onkostenvergoedingen en vaste toeslagen (zoals een dertiende maand) mee voor het salariscriterium. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:  

  • De vergoedingen en toeslagen staan in het contract.
  • De vergoedingen en toeslagen worden elke maand overgemaakt naar een bankrekening op naam van de kennismigrant.

De volgende loonbestanddelen tellen niet mee:

  • vakantiegeld;
  • de waarde van in natura uitgekeerd loon;
  • onregelmatig loon waarvan niet zeker is dat het wordt uitbetaald. Bijvoorbeeld: overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen.
Altijd een online overzicht van de actuele belastingtarieven bij de hand? Zet dan de tarieven-pagina van Rendement in uw favorieten: rendement.nl/belastingtarieven. Hier vindt u de tarieven van de meest gangbare belastingen en premies handig bij elkaar. Voor het bekijken van deze pagina heeft u een Rendement-account nodig.