Belastingrente VPB per 2024 naar 10%, voor IB naar 7,5%

25 september 2023 | Door redactie

Per 1 januari 2024 gaat er, als het aan het kabinet ligt, een nieuw systeem gelden voor de belastingrente. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting (VPB) stijgt hierdoor per 1 januari 2024 naar 10% (nu 8%). Voor de inkomstenbelasting (IB) en andere belastingen wordt het dan 7,5% (nu 6%).

Het kabinet heeft op Prinsjesdag in een Kamerbrief aangegeven dat er per 2024 een nieuw systeem gaat gelden voor het vaststellen van de percentages voor de belastingrente. Belastingplichtigen zijn belastingrente aan de Belastingdienst verschuldigd als bijvoorbeeld een aangifte te laat of onjuist wordt ingediend. Dit nieuwe systeem moet de verschillen tussen de belastingrente voor de VPB en bronheffing en de belastingrente voor de IB en andere belastingen verkleinen. De rentepercentages worden voortaan eenmaal per jaar vastgesteld, gebaseerd op de laatst gepubliceerde ECB-rente voor 31 oktober van dat jaar.  De rentes treden dan per 1 januari van het daaropvolgende jaar (dus per 1 januari 2024) in werking.

Percentage VPB gaat naar 10%

Door dit systeem zal de belastingrente voor de VPB, de bronbelasting en de solidariteitsbijdrage de ECB-rente voor basisherfinancieringstransacties, vermeerderd met 5,5 procentpunt, afgerond op halve procentpunten en met een minimum van 5,5%, gaan bedragen. Het percentage per 1 januari 2024 komt dan uit op 10%.

Percentage IB en andere belastingen naar 7,5%

Voor de vaststelling van de belastingrente voor de IB en overige belastingen (loonbelasting, BTW, dividendbelasting) gaat het nieuwe systeem uit van de ECB-rente voor basisherfinancieringstransacties, vermeerderd met 3 procentpunt, afgerond op halve procentpunten en met een minimum van 4,5%. Hierdoor komt het percentage  per 1 januari 2024 uit op 7,5%.

Bevroren percentage voor toeslagen

Voor de toeslagen stelt het kabinet voor om de koppeling met de wettelijke rente voor de IB en andere belastingen los te laten. Per 1 januari 2024 wordt het percentage voor toeslagen ‘ bevroren’ op 4%.

Meer weten over de berekening van belastingrente en hoe deze te voorkomen? Lees dan dit verdiepingsartikel