Uitgestelde belastingrekening nog niet betalen

Ondernemers die van de Belastingdienst uitstel van betaling hebben gekregen, hoeven hun belastingschulden nog niet meteen in één keer af te betalen. Zij mogen wachten tot de regelingen voor maatwerk per sector klaar zijn.

13 juli 2020 | Door redactie

Het bijzonder uitstel van belastingbetaling is één van de maatregelen in het noodpakket van de overheid om ondernemers door de coronacrisis te slepen. Ondernemers kunnen minstens 3 maanden uitstel krijgen voor de rekening van onder meer inkomstenbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting en BTW. Al ruim 185.000 ondernemers hebben contact met de Belastingdienst opgenomen om dit uitstel te regelen. Het soepele regime geldt in elk geval nog tot 1 oktober.

Plan van aanpak voor terugbetaling belastingschuld

Voor de eerste uitstelvragers is de periode van 3 maanden inmiddels al om. Zij hebben een brief van de Belastingdienst gekregen met daarin ook de mededeling dat het uitstel nog verlengd kan worden. De fiscus meldt nu dat een passage in die brief ‘wat onhandig geformuleerd’ is. Daardoor zou de belastingplichtige kunnen denken dat hij de rekening nu alsnog in één keer moet voldoen. Dat is niet zo. Het kabinet werkt namelijk aan een plan van aanpak voor het terugbetalen van die schulden. Daarbij kijkt het kabinet samen met brancheverenigingen naar gespreide terugbetaling en maatwerk per sector.
Deze plannen worden deze zomer verder uitgewerkt. Als er meer duidelijkheid is, zal de Belastingdienst ondernemers opnieuw informeren. Tot die tijd hoeven zij hun schulden nog niet terug te betalen. Overigens hoeven ondernemers die uitstel van betaling hebben gekregen ook een opgelegde verzuimboete niet te betalen.

Uitstel van betaling aanvragen via online formulier

Ondernemers die een (naheffings)aanslag hebben ontvangen kunnen 3 maanden uitstel aanvragen. Dat kan schriftelijk of via een online formulier, door in te loggen met DigiD. Ook het verlengen van het uitstel kan via dit formulier. Bij verlenging moeten ondernemers wel verklaren dat zij er alles aan doen om de financiële positie van hun onderneming op peil te houden. Dat betekent bijvoorbeeld geen dividend uitkeren of bonussen betalen aan het bestuur. Bij belastingschulden van meer dan € 20.000 moet bovendien een verklaring zitten van een externe deskundige, zoals een accountant, dat er betalingsproblemen zijn.

Bijlagen bij dit bericht

Heffingen voor ondernemers
E-learning | VideoCollege 21 minuten
Uitstel van betaling aanvragen
Verdiepingsartikel
Onderneming in zwaar weer
Verdiepingsartikel