Verzoek om verlaging van de voorlopige aanslag 2020

18 maart 2020 | Door redactie

Veel ondernemingen zullen de financiële gevolgen van het coronavirus voelen. Dit betekent waarschijnlijk een lagere winst dan gedacht aan het begin van dit jaar. Ondernemers moeten dan ook hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 aan laten passen.

Ondernemingen die inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betalen, krijgen van de Belastingdienst meestal aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag. Deze aanslag is gebaseerd op de gegevens van de vorige jaren. Door de huidige coronacrisis zien veel ondernemingen de winst voor 2020 flink afnemen. Het is dan verstandig om de voorlopige aanslag aan te laten passen en de winst lager vast te stellen. De Belastingdienst zal deze verzoeken honoreren.

Bedrag terugkrijgen van de Belastingdienst

Het verlagen van de voorlopige aanslag heeft een positief effect op de liquiditeiten van ondernemingen. Is het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager, dan ontvangt uw onderneming het verschil terug van de Belastingdienst. Uiteindelijk vult de onderneming na afloop van het jaar de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting in en wordt het bedrag van de voorlopige aanslag daarmee verrekend.

Verzoek wijzigen voorlopige aanslag

Het wijzigen van de voorlopige aanslag kan een onderneming eenvoudig regelen via de website van de Belastingdienst. Dit kan via de portal van Belastingdienst door in te loggen op ‘Mijn Belastingdienst’ of ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’. Mocht een onderneming nog niet kunnen inloggen op ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ via eHerkenning, dan staat er op de website van de Belastingdienst ook een formulier ‘Verzoek tot wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020’. Het indienen van een verzoek is daarnaast ook mogelijk via een softwarepakket of via de belastingconsulent van de onderneming.

 

Bijlagen bij dit bericht