College oordeelt nu positief over voorkeursbeleid TU/E

Afgelopen zomer oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat de TU/E verboden onderscheid op grond van geslacht maakte. Na herziening van het beleid oordeelt het College dat de universiteit nu wel aan de eisen van een voorkeursbeleid voldoet.

12 maart 2021 | Door redactie

Om de achterstand aan vrouwelijke wetenschappers in te lopen, voerde de Technische Universiteit Eindhoven (TU/E) het Irène Curie Fellowship (ICF) in. Het programma houdt in dat de TU/E alle wetenschappelijke vacatures in eerste instantie alleen voor vrouwelijke kandidaten openstelt. Naar aanleiding van klachten over ongelijke behandeling, vroeg Stichting RADAR het College voor de Rechten van de Mens om een oordeel. Het College oordeelde in juli 2020 dat het ICF-programma niet voldeed aan de strikte eisen van een voorkeursbeleid en dat de universiteit verboden onderscheid maakte op grond van geslacht. Voor mannelijke kandidaten werd het bijna onmogelijk om tijdens de duur van het programma (vijf jaar) een wetenschappelijke functie te bemachtigen.

Maatregelen staan in verhouding tot het doel

Naar aanleiding van het oordeel van het College heeft de TU/E het ICF-programma aangepast en het College gevraagd het herziene ICF-programma te beoordelen. Het College stelt dat de TU/E met de herziening de eerder vastgestelde gebreken heeft opgelost. De maatregelen staan nu in verhouding tot het te bereiken doel: het inlopen van de achterstand van vrouwelijke wetenschappers. Het College stelt dat de TU/E voldoende duidelijk maakt dat de maatregelen noodzakelijk zijn om een volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen te behalen.

Beperkt aantal vacatures alleen open voor vrouwen

De TU/E past voortaan twee criteria toe voordat een vacature in het ICF-programma wordt geplaatst. Een vacature komt alleen voor het programma in aanmerking als binnen een faculteit het aandeel vrouwen in een bepaalde functiegroep minder is dan 30%. Ook wordt van de vacatures die in aanmerking komen, slechts 30% tot 50% in het ICF-programma opgenomen. De uitsluiting van mannen reikt daarmee niet verder dan strikt noodzakelijk is. Naast het ICF-programma voert de TU/E een breder beleid om de positie van vrouwen te verbeteren. Met de toepassing van het herziene ICF-programma maakt de TU/E geen verboden onderscheid op grond van geslacht. Om werkgevers meer informatie te geven over voorkeursbeleid, is een factsheet (pdf) gepubliceerd.
Het College voor de Rechten van de Mens, 1 maart 2021, oordeelnummer: 2021-19