OR PostNL verliest zaak over vermeende ongelijke behandeling

29 november 2021 | Door redactie

Duizenden postbezorgers van PostNL hebben voorlopig geen recht op een doorbetaalde koffiepauze en een aantal extra vergoedingen die andere werknemers van PostNL wel krijgen. Dat oordeelde de Ondernemingskamer afgelopen vrijdag in een zaak die was aangespannen door de ondernemingsraad (OR).

Als gevolg van een reorganisatie voor de postbezorging moeten postbezorgers straks langere diensten gaan draaien en verder reizen naar het postdepot en hun bezorgwijk. De OR vindt dat postbezorgers dan, net als andere werknemers van PostNL, recht hebben op onder andere een doorbetaalde pauze en gratis koffie. Anders is er volgens de OR sprake van een ongelijke behandeling van werknemers. Ongelijke behandeling is een vorm van discriminatie, en dat is verboden volgens artikel 1 van de Grondwet.

Directie vindt compensatie voor postbezorgers geen optie

Volgens de directie zijn extra vergoedingen voor postbezorgers geen optie. Het postbedrijf moet snijden in de kosten vanwege het dalende postvolume. PostNL gaat daarom het aantal depots terugbrengen en de bezorgwijken vergroten. De gevraagde vergoedingen voor postbezorgers zouden zulke hoge kosten met zich meebrengen dat de postbezorging door de reorganisatie nog duurder zou worden.

OR krijgt geen gelijk bij Ondernemingskamer

Omdat de OR er met de directie niet uitkwam, legde de OR de zaak in oktober voor aan de Ondernemingskamer (OK) van het gerechtshof in Amsterdam. Afgelopen vrijdag volgde de uitspraak. De OK stelde de OR niet in het gelijk. De OK oordeelde dat PostNL de reorganisatie mag doorzetten en de postbezorgers voorlopig geen extra vergoedingen hoeft te betalen. Volgens de OK had de directie niet onredelijk gehandeld. De OK wees erop dat de vergoedingen en compensatie voor postbezorgers aan bod zullen komen bij de onderhandelingen met de vakbonden over de nieuwe cao van PostNL. De directie hoeft op dit moment hierover geen andere afspraken te maken met de OR.

Postbode versus postbezorger

Bij PostNL werken zo’n 2.000 postbodes en 18.000 postbezorgers. Het contract van een postbezorger bedraagt gemiddeld 11 uur per week, maar in de praktijk werken veel postbezorgers meer uren. Als gevolg van de reorganisatie zullen meer postbezorgers langere diensten gaan draaien. Na 3,10 uur werken hebben postbodes recht op een betaalde koffiepauze; postbezorgers hebben dit recht niet. Dat is volgens de OR een vorm van ongelijke behandeling.

OR moet gelijke behandeling bevorderen

Het is één van de stimulerende taken van de OR om te bevorderen dat de werkgever personen die werkzaam zijn in de organisatie gelijk behandelt (artikel 28, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden, WOR). Gelijke behandeling is immers een belangrijke voorwaarde van goed werkgeverschap. Is de OR van mening dat er sprake lijkt van ongelijke behandeling, dan kan de OR hierover met de bestuurder in gesprek gaan of bij hem een verbetervoorstel indienen (artikel 23, lid 3 WOR). De bestuurder moet dit voorstel dan minimaal 1 keer met de OR bespreken tijdens een overlegvergadering en de OR zo spoedig mogelijk daarna informeren wat hij met dit voorstel doet.
Gerechtshof Amsterdam, 26 november 2021. ECLI (verkort): 3698.

Bijlagen bij dit bericht