Meer ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid

7 januari 2016 | Door redactie

Het kabinet heeft het subsidieplafond voor de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid verhoogd van € 22 miljoen naar € 30 miljoen. Hierdoor kan Agentschap SZW in principe alle aanvragen uit 2015 honoreren.

Agentschap SZW ontving in het aanvraagtijdvak van 2015 ruim 3.100 subsidieaanvragen (tool). Gezamenlijk zouden deze leiden tot een bedrag van afgerond € 30,2 miljoen. Omdat dit een stuk hoger ligt dan het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget van € 22 miljoen, heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten om het bedrag te verhogen naar € 30 miljoen. Dit komt niet volledig overeen met het totaal aan aanvragen in 2015. De staatssecretaris verwacht namelijk dat niet alle aanvragen aan de eisen voldoen.

Forse stijging van subsidieaanvragen in 2015

Door het verhoogde subsidieplafond krijgen alle werkgevers die bij hun aanvraag van de subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) aan de voorwaarden hebben voldaan de subsidie toegekend. Hiermee wil het kabinet stimuleren dat werkgevers gemotiveerd blijven om aan de slag te gaan met de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Agentschap SZW is momenteel druk met het verwerken en toekennen van alle subsidieverzoeken.
Het aantal aanvragen is ten opzichte van 2014 – toen werkgevers voor het eerst van de subsidie voor duurzame inzetbaarheid gebruik konden maken – flink gestegen. In 2014 kregen zo’n 2.000 verzoekers de ESF-subsidie. Hier was een bedrag van € 19,7 miljoen mee gemoeid.