Tot 2020 versneld kiezen voor eigenrisicodragerschap WGA

7 mei 2018 | Door redactie

Het kabinet vindt dat elke werkgever een nieuwe verzekeringskeuze moet kunnen maken als de WGA-risicoperiode per 1 januari 2020 teruggaat van tien naar vijf jaar. Daarom staan hiervoor enkele ondersteunende acties op stapel.

Het ziet ernaar uit dat werkgevers per 2020 geen tien jaar maar vijf jaar verantwoordelijk zijn voor de WGA-lasten. Dat wordt geregeld in de Wet ‘wijziging Wfsv tijdelijke uitzondering driejaarstermijn terugkerende eigenrisicodragers en vervallen rekenpercentage’ die tot 23 mei openstaat voor internetconsultatie. Als de duur van de WGA-risicotermijn verandert, heeft dat logischerwijs gevolgen voor de premie die de werkgever betaalt voor de WGA. Mogelijk wordt het in dat geval aantrekkelijker om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. De regel is echter dat werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap voor de WGA zijn teruggekeerd naar de publieke verzekering bij UWV, daarna drie jaar lang geen eigenrisicodrager voor de WGA mogen worden.

Driejaarstermijn eenmalig geschrapt

De regering vindt het belangrijk dat elke werkgever bij inwerkingtreding van de nieuwe regels een nieuwe afweging kan maken tussen verzekering van het WGA-risico via de premies werknemersverzekeringen of het eigenrisicodragerschap – desgewenst met private verzekering (tool). Daarom wordt de regel dat werkgevers drie jaar lang niet opnieuw eigenrisicodrager kunnen worden eenmalig geschrapt voor werkgevers die vóór 1 januari 2020 zijn teruggekeerd naar UWV. Voor werkgevers die op of na 1 januari 2020 overstappen naar UWV, geldt de driejaarstermijn weer wel. Zij hebben bij hun keuze immers al rekening kunnen houden met de effecten van de kortere WGA-risicoperiode.

Eigenrisicodragers niet aan contract houden

Ook bestaande eigenrisicodragers moeten per 2020 een nieuwe afweging kunnen maken in verband met de verandering in periode dat zij het WGA-risico zelf moeten dragen. Als zij een private WGA-verzekering hebben, moeten ze niet aan hun lopende contract vastzitten. Het Verbond van Verzekeraars gaat de verzekeraars daarom oproepen om werkgevers  tegemoet te komen als zij – ondanks een lopend contract – het arbeidsongeschiktheidsrisico op een andere manier willen verzekeren.