Kosten van een faillissementsaanvraag van een debiteur

17 september 2021 | Door redactie

Als een debiteur niet in staat is om te betalen voor de goederen of diensten die zijn geleverd, kan een organisatie de geleverde goederen terugvragen met een brief aan de curator. Een andere maatregel is het aanvragen van een faillissement van de wanbetaler. Dit is rigoureuzer, maar wel goedkoper en de afhandeling gaat sneller.

Het kan een handige methode zijn om faillissement aan te vragen voor een debiteur, of daar mee te dreigen. Dat heeft alleen zin als de wanbetaler wel in staat is om uw facturen te betalen maar dat om de een of andere reden niet doet. Als de debiteur écht bijna op zwart zaad zit en al stapels vorderingen heeft liggen, heeft u het nakijken en staat u achteraan in de rij van schuldeisers. Maar als u vermoedt dat er echt nog wel geld in het laatje ligt, kunt u een faillissementsaanvraag inzetten om de debiteur in beweging te krijgen.

Faillissementsaanvraag is relatief goedkoop

Het aanvragen van een faillissement voor een debiteur is relatief goedkoop. De rechtbank brengt € 667 griffierecht in rekening voor een faillissementsaanvraag door organisaties. Het griffierecht moet binnen vier weken betaald zijn. Bij verzoekschriften geldt deze termijn vanaf de datum dat uw organisatie het verzoekschrift heeft ingediend. U heeft wel een advocaat nodig. Die kosten komen erbij. Maar het opstellen van het formele stuk waarmee u bij de rechtbank het faillissement aanvraagt, kost een advocaat weinig tijd. Hij hoeft in feite alleen maar uw vordering te omschrijven en de steunvordering te noemen. Dat houdt in dat u moet aantonen dat er nog een andere openstaande vordering is bij de debiteur (tools).

Betaal het griffierecht op tijd

Als u of uw advocaat het griffierecht niet op tijd betaalt, kan de rechtbank of het gerechtshof beslissen de zaak inhoudelijk niet in behandeling te nemen. U moet dan nog wel het griffierecht betalen. De datum waarop het griffierecht bij de rechtbank binnen moet zijn, staat samen met het rekeningnummer van de rechtbank vermeld op de griffienota.