Fysieke arbeidsbelasting

Werknemers die niet achter een computer werken, maar lichamelijk werk doen, hebben te maken met een zware belasting van hun houdings- en bewegingsapparaat. Het is aan de werkgever om de arbeidsomstandigheden voor deze werknemers zo veilig en gezond mogelijk te maken. Maar ook werknemers die hun lichaam minder zwaar belasten, kunnen te maken krijgen met fysieke klachten. Denk bijvoorbeeld aan RSI/KANS bij beeldschermwerkers.

De Arbowet geeft aanwijzingen aan de werkgever voor de preventie van aandoeningen en ziekten bij werknemers. Daarnaast moet de werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoeren. Door middel van dit onderzoek kunnen risico's op ziekten en aandoeningen in beeld worden gebracht. Vervolgens moet de werkgever met een plan van aanpak de grootste risico's als eerste aanpakken.

Nieuws

Op zoek naar een geschikte ergonoom

13-09-2023

Een ergonoom kan de hele werkomgeving van een organisatie onder de loep nemen om zo fysieke overbelasting te voorkomen. Maar niet elke arbod...

Last onder dwangsom of boete bij overtreden Arbowet

13-06-2023

Werkgevers die de Arbowet overtreden, kunnen te maken krijgen met sancties, zoals een boete of een dwangsom. Beide zijn financiële sancties....

Meer stress en fysieke risico’s op Europese werkvloeren

25-05-2023

Het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk heeft een rapport uitgebracht met trends en relevante ontwikkelingen. Hoew...

Hulpmiddelen voor bewust omgaan met fysieke belasting

25-04-2023

Werkgevers en werknemers moeten samen zorgen voor een veilige werksituatie. De werkgever zorgt voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden...

Recent verschenen