Het inhalen van salaris dga is soms toegestaan

24 januari 2013 | Door redactie

Heeft uw bv in een jaar aan u als directeur-grootaandeelhouder (dga) een lager salaris uitbetaald dan is het mogelijk om dit in een later jaar in te halen door de toekenning van een hoger loon als er wel genoeg financiële middelen zijn. Volgens Rechtbank Leeuwarden is het niet onzakelijk om in dit geval een hoger salaris toe te kennen.

De dga in deze zaak zette eind 2005 zijn eenmanszaak om in een bv. Het eerste boekjaar van deze bv liep van oktober 2005 tot 31 december 2006. In de jaarrekening over deze periode stond een bedrag aan personeelskosten vermeld van € 44.125. Dit bedrag bestond uit € 24.625 aan loon en € 19.500 aan tantième. Van dit loon behoorde slechts € 2.500 tot het loon van de dga in 2006. De dga had bij de fiscus een verzoek ingediend met de vraag of hij een lager gebruikelijk loon mocht toepassen. In 2007 kreeg de bv door de verkoop van een pand weer meer geld, zodat het mogelijk was om de dga een hoger salaris te geven en zodoende te compenseren voor het lagere salaris in 2006.

Hogere beloning niet onzakelijk

De inspecteur vond echter dat deze loonkosten te hoog waren in vergelijking met de omzet van de bv. Hij beperkte de aftrek van de loonkosten in 2007 dan ook tot € 48.000. Het hogere bedrag aan loonkosten was volgens hem een niet-aftrekbare winstuitdeling. De dga ging in beroep en stelde dat de hogere beloning bedoeld was voor zijn werk in 2006 en 2007. De rechtbank oordeelde dat de bv niet onzakelijk had gehandeld door in 2007 het loon over 2006 in te halen, omdat de bv toen wel over voldoende middelen beschikte. De hoogte van het salaris vond de rechter ook reëel, omdat dit overeenkwam met het loon van eind 2005. Toen maakte de dga nog werkweken van 80 uur. De dga kreeg van de rechter dus gelijk en mocht het salaris inhalen.
Rechtbank Leeuwarden, 13 december 2012, LJN: BY7786