Lager loon dga door onbelaste vergoeding

23 februari 2015 | Door redactie

Onder de werkkostenregeling (WKR) moeten alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon worden gerekend. Hierdoor kunt u als directeur-grootaandeelhouder (dga) voor het bepalen van uw gebruikelijk loon ook rekening houden met de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Uw belastbare loon wordt daardoor lager.

Op basis van de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen telden alleen belaste vergoedingen mee voor de toetsing van het gebruikelijk loon. Onder de WKR geldt voor vergoedingen van bepaalde zakelijke kosten – zoals reis- en verblijfkosten en studiekosten – een gerichte vrijstelling. Deze kosten zijn dus niet belast, maar ze zijn wel loon. Het feit dat alle vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR als loon worden behandeld, kan ook gevolgen hebben voor het gebruikelijk loon. Nu namelijk alle vergoedingen en verstrekkingen als loon behandeld worden – ook de vergoedingen die uiteindelijk onbelast blijven – kan er een lager bedrag overblijven waarover u loonheffingen moet berekenen. De Belastingdienst heeft dit bevestigd aan BDO Accountants & Belastingadviseurs.

Intermediaire kosten niet tot het loon rekenen

Stel dat u op jaarbasis een onbelaste reiskostenvergoeding krijgt van € 5.000, voor studiekosten een vergoeding van € 1.000 en voor uw mobiele telefoon en internet nog eens € 1.000. Dat betekent dat er – bij een gebruikelijk loon van € 44.000 – maar (€ 44.000 – € 7.000 =) € 37.000 belast hoeft te worden. Houd er wel rekening mee dat de reiskosten die u maakt met een auto van de zaak niet zorgen voor een verlaging van het gebruikelijk loon. In dat geval is er geen sprake van een gerichte vrijstelling, maar van intermediaire kosten die niet tot het loon gerekend worden.