Niet automatisch lager gebruikelijk loon bij deeltijd

In de onlineversie van het Handboek Loonheffingen 2018 zijn een aantal wijzigingen ten aanzien van de gebruikelijkloonregeling opgenomen. Zo mag in een deeltijdsituatie het loon niet automatisch worden verlaagd.

22 november 2018 | Door redactie

De Belastingdienst heeft onlangs een aantal wijzigingen doorgevoerd in de onlineversie van het Handboek Loonheffingen 2018 (tool). Deze wijzigingen betreffen voor een groot deel de gebruikelijkloonregeling (tool) en geven meer duidelijkheid over de toepassing van deze regeling in deeltijdsituaties, bij startende ondernemingen en bij ondernemingen die verlies lijden.

Bij deeltijd loon niet automatisch lager stellen

Voor wat betreft de toepassing van de gebruikelijkloonregeling als er in deeltijd wordt gewerkt door de aanmerkelijkbelanghouder is aangegeven dat hij dan niet automatisch dat loon op een lager bedrag dan € 45.000 mag stellen. Er moet dan gewoon worden bewezen dat het (deeltijd)loon van de meestverdienende werknemer of het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 45.000.

Starters mogen van lager loon uitgaan

Voor startende ondernemingen, die geen start-up zijn, is in het handboek opgenomen dat deze tijdelijk van een lager loon mogen uitgaan als het gebruikelijk loon door het opstarten van de onderneming nog niet te betalen is. Dit mogen zij maximaal drie jaar doen. Het loon mag echter niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon dat aansluit bij het aantal uren dat de aanmerkelijkbelanghouder werkt.

Bij verlies lager loon toegestaan                                                                 

Lijdt een bv verlies waardoor ook de continuïteit in gevaar komt, dan mag het loon van de aanmerkelijkbelanghouder onder voorwaarden ook op een lager bedrag worden gesteld dan het gebruikelijk loon van € 45.000. Het loon mag de aanmerkelijkbelanghouder niet lager vaststellen als:

  • de onderneming incidenteel verlies lijdt;
  • de onderneming de rekeningen nog steeds kan betalen;
  • de onderneming de rekeningen niet kan betalen als gevolg van een oplopende rekeningcourantschuld, uitgekeerd dividend of andere onttrekkingen.