Omschrijving in rc bepalend voor conclusie wel/niet loon

31 mei 2018 | Door redactie

Opnamen in rekening-courant (rc) die door een bv als voorschot salaris zijn geboekt voor de directeur-grootaandeelhouder (dga), maar niet in de salarisadministratie, moeten gewoon als loon worden beschouwd voor die dga. Dit heeft Hof Den Haag onlangs aangegeven.

In deze zaak ging het om een dga die via een holding  op basis van een managementovereenkomst (tool) werkzaamheden voor een werk-bv deed. Deze bv gaf hem een managementvergoeding van € 180.000. De dga kreeg van zijn holding een loon van € 100.000. De Belastingdienst kwam er tijdens een boekenonderzoek achter dat in de administratie van de holding posten in de rc waren opgenomen met als omschrijving ‘voorschot salaris’. Deze posten waren echter niet in de salarisadministratie opgenomen. De inspecteur corrigeerde de lonen door de diverse voorschotposten in rc te bruteren en legde hiervoor naheffingsaanslagen (tool) op.

Voorschot was gewoon salaris

Het gerechtshof in Den Haag sloot zich aan bij de inspecteur en de eerdere door de rechtbank gedane uitspraak. Bij de bepaling van het gebruikelijk loon (tool) voor de dga had de inspecteur terecht gekeken naar de managementvergoeding die de man had ontvangen voor zijn werkzaamheden in de werk-bv. Deze vergoeding was de werkzaamheden van de dga dan blijkbaar ook waard. Zijn gebruikelijk loon mocht dus op € 180.000 worden gesteld van de rechter. De voorschotposten moesten dan ook buiten het genoten salaris  van € 100.000 van de dga worden gezien als salaris. Deze posten/opnamen door de dga hadden dus ook moeten worden opgenomen in de salarisadministratie waardoor er ook loonheffingen over moesten worden afgedragen. Hierbij speelde het geen rol dat de opnamen op een later tijdstip werden afgelost door de dga of verrekend. De naheffingsaanslagen waren dus terecht door de inspecteur opgelegd.
Hof Den Haag, 4 mei 2018 (gepubliceerd 29 mei 2018), ECLI (verkort): 1216