Initiatiefrecht: OR neemt heft in eigen hand

17 november 2016 | Door redactie

Via het actieve informatierecht en het initiatiefrecht kan de OR zijn eigen agenda beheren. De OR hoeft niet passief alle advies- en instemmingsverzoeken van de bestuurder af te wachten. Dat deden medezeggenschaporganen van Tilburg University ook, met succes!

Een slimme ondernemingsraad kijkt regelmatig kritisch naar zijn speerpunten. Via het actieve informatierecht (tool) kan de OR informatie opvragen bij de bestuurder. Vervolgens kan hij via het initiatiefrecht (tool) het onderwerp onder de aandacht van de bestuurder brengen in de vorm van een concreet voorstel. Dat kan mondeling bij een overlegvergadering of schriftelijk. In dat laatste geval moet de bestuurder het initiatief minimaal één keer bespreken (tool) in de overlegvergadering voor hij schriftelijk antwoordt.

Tilburg University: medezeggenschap verbeteren

Studenten van Tilburg University namen het recht in eigen hand en dienden onlangs een voorstel in om medezeggenschapsvergaderingen weer in het Nederlands te houden, in plaats van in het Engels. Dit zou de kwaliteit van de discussies drastisch verhogen, omdat het gemakkelijk is om nuances aan te brengen in de eigen taal, iets wat de medezeggenschap ten goede komt. Via zogeheten fluistersets – koptelefoons waardoor de vertaling van een tolk klinkt – zouden internationale studenten ook deel kunnen nemen.