Digitale trends voor het accountantskantoor

Technologie zorgt voor efficiëntie, een hogere kwaliteit en een sterkere concurrentiepositie. Volgens ING zouden accountantskantoren daarom daar meer in moeten investeren. In de 'Thema-update Accountancy' licht de bank enkele belangrijke digitale trends voor de accountancy toe.

8 juni 2021 | Door redactie

Door automatisering van bepaalde processen of analyses kunnen werkzaamheden op het accountantskantoor efficiënter worden uitgevoerd, aldus ING. Zo kunnen bankafschriften rechtstreeks in de administratie (tool) worden ingevoerd en kunnen gescande bonnen worden ingeboekt. Robotisering (artikel) biedt meerwaarde bij routinematige werkzaamheden, bijvoorbeeld bij het controleren van zelfstandige subsidieaanvragen en het beoordelen van contracten in een databank.

Data op basis van algoritmes

Ook andere vormen van innovatie kunnen meerwaarde hebben voor het accountantskantoor. Bij kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld volgen systemen algoritmen, herkennen zij patronen en maken zij vervolgens beslissingen. Bij Machine Learning legt de computer autonoom statistische verbanden tussen data op basis van algoritmes. Het systeem hoeft dus niet geprogrammeerd te worden. Deze technologieën helpen accountants bij het beter beheren, rapporteren en verzamelen van gegevens.

Tips voor de accountancy

ING adviseert kantoren om routinematige werkzaamheden zoveel mogelijk te automatiseren en te digitaliseren. Dit verhoogt de efficiëntie, de kwaliteit en de concurrentiepositie. Daardoor komt ook meer tijd vrij om klanten te adviseren. ING raadt ondernemingen ook aan om een strategische koers uit te zetten. Daarbij moet het kantoor ook een duidelijke keuze maken, bijvoorbeeld voor schaalvergroting door fusies en overnames of door specialisatie. Een kantoor kan zich bijvoorbeeld richten op een specifieke sector of een bepaalde dienstverlening, zoals samenstel- en advieswerk. Het laatste advies is dat kantoren (klant)data-analyse kunnen inzetten om interne processen verder te optimaliseren en de klant nog beter van dienst te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door controlewerkzaamheden via kunstmatige intelligentie te laten uitvoeren of door bepaalde bestanden aan elkaar te koppelen.