Jaarlijkse check op regelrompslomp mkb’ers

1 juli 2020 | Door redactie

Het snoeien in knellende regels en andere bureaucratische rompslomp voor ondernemers vordert gestaag. Maar er is permanent 'onderhoud' nodig. Daarom gaat de overheid jaarlijks een scan laten uitvoeren naar de 'merkbare regeldruk' bij ondernemers.

Traag draaiende ambtelijke molens, overheidsfunctionarissen die ‘er niks van snappen’ en totáál overbodige regeltjes zijn favoriete mopperpunten bij mkb’ers. En daarbij zet de betutteling in hun ogen ook een rem op de groei en innovatie. Opeenvolgende kabinetten hebben daarom ook al verwoed geprobeerd te snoeien in het woud van ‘onnodige’ regels.

Snoeiprogramma heeft 50 knelpunten aangepakt

Ook het huidige kabinet heeft het verminderen van regeldruk als speerpunt. In een nieuwe voortgangsrapportage meldt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken dat er opnieuw vooruitgang is geboekt. Sinds dit kabinet zijn snoeiprogramma is gestart zijn er volgens de rapportage (pdf) circa 50 knelpunten aangepakt. De struikelblokken zitten op allerlei terreinen. Zo is het aanvraagformulier voor de WBSO (tool) aangepast, zodat de vragen duidelijker zijn en de toelichting beter. Ook kunnen ondernemers veel wijzigingen in hun inschrijving in het Handelsregister tegenwoordig digitaal doorgeven aan de Kamer van Koophandel en zouden mkb’ers minder tijd kwijt moeten zijn met het aanleveren van gegevens aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Keijzer meldt dat ze jaarlijks een scan wil laten uitvoeren van de merkbare regeldruk bij ondernemers. Daaruit moet blijken waar nog regeldruk zit, maar ook wat de onderliggende oorzaken zijn. Zo wil de staatssecretaris in kunnen spelen op nieuwe knelpunten. Het invoeren van de scan is mede naar aanleiding van een onderzoek van Saxion Hogeschool, waaruit blijkt dat er in de praktijk nog een hoop werk te verzetten valt.

Vaker ‘mkb-toets’ bij nieuwe regelgeving

Verder blijft het snoeiprogramma gewoon doorlopen. Voor nieuwe regelgeving geldt dat er steeds vaker een zogeheten ‘mkb-toets’ wordt gedaan. Daarbij bespreken panels van ondernemers of de nieuwe regels ook een beetje werkbaar zijn voor het mkb. Inmiddels zijn er 20 mkb-toetsen uitgevoerd. Meer in het algemeen wil het kabinet ook graag van ondernemers weten hoe zij verbeteringen in wet- en regelgeving voor zich zien. Bijvoorbeeld door meer ‘experimenteerruimte’ binnen de regels, zodat ondernemers kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
Ook bestaande regelgeving wordt doorlopend onder de loep genomen. Bijvoorbeeld door te kijken hoe het contact tussen ondernemers en overheid verloopt bij sleutelmomenten in een ‘bedrijfsleven’, zoals een onderneming starten, een eerste werknemer aannemen of starten met exporteren.

Bijlagen bij dit bericht

Financiële administratie
E-learning | VideoCollege 20 minuten
Administratieplicht in de BTW
Verdiepingsartikel
De groei van uw onderneming
Verdiepingsartikel