Snoeien in regeldruk nu verantwoordelijkheid ministeries

18 juni 2018 | Door redactie

Het is een terugkerende ergernis voor ondernemers: hinderlijke overheidsregeltjes. Met een nieuwe reeks maatregelen wil het kabinet de komende jaren zorgen dat ondernemers 'merkbaar' minder last hebben van belemmeringen. Zo komt er een zogenoemde 'mkb-toets' voor nieuwe wetgeving.

Opeenvolgende kabinetten hebben al geprobeerd om de regeldruk voor mkb’ers terug te dringen. Het vorige kabinet kwam met de doelstelling om zo te snoeien in het woud van regels dat de lasten voor ondernemers in het algemeen met € 2,5 miljard zouden dalen. Die doelstelling is ook behaald. Maar het huidige kabinet vraagt zich inmiddels af of dit soort algemene snoeidoelstellingen ook tot de ‘meest merkbare resultaten’ voor ondernemers leidt.

Maatregelen per ministerie uitgewerkt

Daarom kiest het kabinet voor een andere weg, schrijft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). In het nieuwe beleidsprogramma staat daarom per ministerie uitgewerkt welke maatregelen zij gaan nemen om ervoor te zorgen dat ondernemers ook echt merken dat er minder belemmerende regels zijn. Die zijn onderverdeeld in vijf categorieën:

  1. Betere nieuwe regels door effectieve consultatie, onafhankelijke toetsing en meer ruimte voor experimenteren.
  2. Merkbaar meer ruimte voor innovatie en ondernemerschap.
  3. Beter, slimmer en efficiënter toezicht.
  4. Betere regelgeving in Europa en bij gemeenten.
  5. Betere (digitale) dienstverlening.

Nieuwe regelgeving krijgt ‘mkb-toets’

De maatregelen lopen uiteen van het schrappen van regels over hoe een octrooi (tool) eruit moet zien, via lagere administratieve lasten in de werkkostenregeling (WKR) tot het opzetten van een ICT-loket waar ondernemers het kunnen melden als er regels zijn die digitale innovatie in de weg staan.
Ook wordt er volgens het beleidsprogramma nu echt werk gemaakt van de zogenoemde ‘mkb-toets’. Daarbij gaan de wettenmakers al bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving toetsen of de regels niet een te grote belasting vormen voor het mkb. Dat gaat via panels van ondernemers, die dan hun oordeel kunnen geven of de nieuwe wetten werkbaar zijn.

Bijlagen bij dit bericht

Financiële administratie
E-learning | VideoCollege 20 minuten