Hoe werkt de herinvesteringsreserve?

22 juli 2019

Hoe werkt de herinvesteringsreserve (HIR) nu precies?

Met de HIR kunt u de opbrengst van de verkoop van een bedrijfsmiddel gebruiken voor de herinvestering in een ander bedrijfsmiddel. U kunt zo de heffing over de behaalde boekwinst bij de verkoop van het bedrijfsmiddel uitstellen. Hieronder worden de voorwaarden toegelicht.

Voorwaarden voor HIR

Allereerst moet u of uw bv een voornemen hebben om te herinvesteren. U moet dit aannemelijk maken. Een tweede voorwaarde is dat een bedrijfsmiddel dat in meer dan tien jaar wordt afgeschreven (onroerend goed) moet worden vervangen door een bedrijfsmiddel met dezelfde economische functie (uitzondering overheidsingrijpen). Een bedrijfspand in eigen gebruik vervangen door een bedrijfspand dat aan derden wordt verhuurd is dus niet toegestaan. Voor bedrijfsmiddelen die gedurende minder dan tien jaar worden afgeschreven geldt deze voorwaarde niet. Een derde voorwaarde is dat de boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel na afboeking van de HIR niet lager mag zijn dan de boekwaarde van het verkochte bedrijfsmiddel. Tot slot geldt dat als u niet binnen drie jaar een herinvestering pleegt, de reserve belast moet vrijvallen. Onder strikte voorwaarden kan de driejaarstermijn worden verlengd. Dit kan alleen als voor de herinvestering een langer tijdvak vereist is of als de herinvestering door bijzondere omstandigheden is vertraagd.Meer informatie over de aangifte vennootschapsbelasting vindt u in de toolbox Stap voor stap door de aangifte vennootschapsbelasting.