Aantal (gedupeerde) klokkenluiders neemt toe

12 april 2016 | Door redactie

In 2015 is het aantal klokkenluiderszaken toegenomen ten opzichte van 2014. Het jaarverslag van het Adviespunt Klokkenluiders laat ook zien dat de meeste klokkenluiders nog wel te maken hebben met negatieve gevolgen van de melding, zoals baanverlies, ziekteverzuim of pesten.

Al drie jaar op rij neemt het aantal klokkenluiderszaken toe. In 2015 waren er 74 echte klokkenluiderszaken, vergeleken met 2014 is dat een stijging van 32%. Helaas ondervindt 85% van de klokkenluiders verschillende negatieve gevolgen van hun melding. 22% van de melders gaf aan dat het contract niet was verlengd of dat ze waren ontslagen. Ook was er sprake van het mislopen van een promotie, schorsing of een overplaatsing. 9% kampte met ziekteverzuim en verder kwam pesten, bedreiging en isolatie voor. De meeste meldingen kwamen vanuit de zorg en de zakelijke dienstverlening.

Werknemers beschermen tegen negatieve gevolgen

De Wet Huis voor klokkenluiders (tool) treedt naar verwachting op 1 juli 2016 in werking. Daarin staat een benadelingsverbod dat werknemers en ambtenaren moet beschermen tegen de nadelige gevolgen van de melding van een misstand. Werknemers bespreken een misstand vaak eerst intern met een leidinggevende en heeft op dat moment misschien niet eens door dat hij een klokkenluider is. Een melder moet die (informele) melding wel opgeven als meldmoment, omdat hij vanaf dat punt onder de rechtsbescherming valt.

Verplicht interne meldregeling opstellen

De wettelijke verplichting voor het instellen van een interne meldregeling geldt voor organisaties met 50 of meer werknemers, maar de rechtsbescherming geldt ook voor kleinere organisaties. Op de interne meldregeling gaat het instemmingsrecht (tools) van de ondernemingsraad gelden. Daarvoor komt er nog een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden.
Het jaarverslag werd aangeboden aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Hij gaf aan dat het niet duidelijk is of er meer misstanden zijn, of dat meer mensen naar voren komen om een misstand te melden.