Klokkenluiders: wanneer sprake van misstand?

10 november 2016 | Door redactie

Op 1 juli trad de Wet Huis voor klokkenluiders in werking en in het eerste kwartaal volgden 338 meldingen, waarvan 43 echte klokkenluiderszaken. Heeft u vermoedens van een misstand in uw organisatie? Het Huis voor Klokkenluiders adviseert om bij twijfel altijd contact op te nemen.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Huis voor klokkenluiders (WHvK) nam het aantal meldingen van misstanden toe: er volgden 338 meldingen in 92 dagen, waarvan 43 een klokkenluiderszaak bleken. Dat wekt de indruk dat veel mensen onterecht melding doen. Toch is dat niet zo: doet u namelijk melding en is er geen sprake van een klokkenluiderszaak, dan helpt het Huis u alsnog met advies op maat of verwijst u door om het probleem aan te pakken.

Criteria voor een klokkenluiderszaak

Er is geen checklist waarmee u kunt bepalen of iets wel of geen klokkenluiderszaak is. Bij navraag gaf het Huis aan twee criteria te hanteren:

  • er moet sprake zijn van een werkrelatie (werknemer, ex-werknemer, zzp’er etc.);
  • het moet gaan om een misstand met een maatschappelijk belang.

Misstand met een maatschappelijk belang

Het is voor klokkenluiders vaak lastig om te bepalen of er sprake is van een maatschappelijk belang. Veroorzaakt uw organisatie schade aan het milieu, dan is dat het geval. Dat geldt ook bij corruptie, (belasting)fraude en het structureel overtreden van de wet. Let op: arbeidsconflicten vallen hier niet onder! Neem bij twijfel contact op met het Huis via telefoonnummer: (088) 371 30 30. Dat kan anoniem en u kunt op elk moment uit de procedure stappen.

Interne klokkenluidersregeling verplicht per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 is elke organisatie wettelijk verplicht om een interne meldregeling te hebben. Die zogenoemde klokkenluidersregeling geeft werknemers de mogelijkheid om melding te maken van (mogelijke) misstanden in de organisatie.