Wet Huis voor klokkenluiders aangenomen

2 maart 2016 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft op 1 maart 2016 ingestemd met de Wet Huis voor klokkenluiders. De wet moet ervoor zorgen dat mensen die (ernstige) misstanden binnen organisaties aan de grote klok hangen, beter worden geholpen en beschermd.

Wanneer de Wet Huis voor klokkenluiders ingaat, staat nog niet vast, maar de vermoedelijke ingangsdatum is 1 juli 2016. Naast het feit dat deze wet betere begeleiding en bescherming moet bieden aan klokkenluiders (tools), stelt de wet voor iedere onderneming met 50 werknemers of meer een interne meldregeling (tool) verplicht. De Eerste Kamer is ook akkoord gegaan met een motie die niet alleen werknemers, maar alle mensen met een werkrelatie in brede zin moet begeleiden en beschermen. Denk dan aan zzp’ers, stagiairs en vrijwilligers.

Wet krijgt een eigen Huis voor klokkenluiders

Met ingang van de wet komt er een onafhankelijk Huis voor klokkenluiders. Het Huis doet onderzoek naar meldingen van misstanden en komt met aanbevelingen. Het Huis is een zelfstandig bestuursorgaan en staat open voor meldingen uit het bedrijfsleven en de publieke sector.

Overzicht van de meldprocedure en interne meldregeling

Rendement heeft alvast een overzichtsposter (tool) gemaakt die inzichtelijk maakt hoe de klokkenluidersprocedure eruitziet en welke onderdelen van de interne meldregeling essentieel zijn. Let op: de ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht op de interne meldregeling. Hiervoor wordt de Wet op de ondernemingsraden nog gewijzigd.