Straks onbeperkt LKV voor banenafspraak

17 september 2019 | Door redactie

Per 2021 kunnen werkgevers een loonkostenvoordeel (LKV) krijgen voor een werknemer die onder de doelgroep van de banenafspraak valt zolang ze hem in dienst houden. Nu is de maximale duur nog drie jaar.

Toen de loonkostenvoordelen (LKV’s) per 1 januari 2018 ingevoerd werden, werd de maximale duur voor het LKV voor de doelgroep van de banenafspraak vastgesteld op drie jaar. Door die maximale duur is een streep gezet: per 2021 krijgen werkgevers LKV zolang ze de werknemer in dienst houden.

Maximaal € 2.000 per jaar

Het LKV voor de doelgroep van de banenafspraak is een tegemoetkoming per uur. Per verloond uur krijgt de werkgever € 1,01. Daarbij geldt het maximum van € 2.000 per werknemer per jaar. Onder de doelgroep van de banenafspraak vallen werknemers die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, maar bijvoorbeeld ook mensen met een WSW-indicatie die op een reguliere werkplek werken en Wajongers met arbeidsvermogen.
Ook scholingsbelemmerden tellen mee. Dat zijn werknemers die de afgelopen vijf jaar door ziekte of gebrek een belemmering hebben ondervonden bij het volgen van onderwijs.

Duur premiekorting telt niet mee

Het voornemen is om de maximale duur van het LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden vanaf 2021 op te heffen. Tot die tijd is de maximale duur van de tegemoetkoming drie jaar minus de eventuele tijd dat de werkgever voor de betreffende werknemer een premiekorting ontvingen heeft vóór 1 januari 2018.

Bijlagen bij dit bericht