Versnelde aanlevering loonaangifte breekt records

Als het meezit, kunnen werknemers in de toekomst hun actuele loon-, pensioen- en uitkeringsgegevens online al inzien zodra zij hun loonstrook ontvangen. Dat komt doordat steeds meer werkgevers gehoor geven aan de oproep om de loonaangifte versneld in te dienen.

22 mei 2019 | Door redactie

Een recordaantal werkgevers heeft de aangifte loonheffingen van april al binnen hetzelfde tijdvak ingediend bij de Belastingdienst. In de maand april, dus al vóór 1 mei 2019, ontving de Belastingdienst de gegevens over maar liefst 7,4 miljoen lonen, uitkeringen en pensioenen. De maanden hiervoor was er ook al sprake van groei. Het streven is dat de gegevens uiteindelijk beschikbaar en opvraagbaar zijn op het moment dat werknemers hun loonstrook (tool) ontvangen.

Loonaangifteketen wenst actuele gegevens

De gegevens uit de zogenoemde loonaangifteketen zijn nodig om bijvoorbeeld de hoogte van inkomensafhankelijke regelingen – zoals een WW-uitkering – te bepalen. De Belastingdienst riep in de Aangiftebrief Loonheffingen 2019 werkgevers op om de loonaangifte direct na het verstrekken van de loonstrook in te dienen. Het verzoek tot vrijwillig versneld aanleveren van loonaangifte kwam van de keten Belastingdienst, UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Als meer werkgevers de loonaangifte versneld indienen, verwacht de Belastingdienst minder verrekeningen en dus bijvoorbeeld minder onrechtmatige of fout toegekende toeslagen en uitkeringen.

Specifieke tijdvakken en deadlines

Het versneld indienen van de aangiften is niet verplicht. Er gelden voor de loonaangifte immers specifieke tijdvakken en deadlines (tool). Zo hoeven werkgevers die een aangiftetijdvak van een maand hanteren, de loonaangifte over de maand april pas 1 juni in te dienen, dus een volle maand na afloop van de betreffende kalendermaand. Hoewel het werkproces voor een versnelde loonaangifte soms behoorlijk op de schop moet, blijken veel organisaties toch gehoor te geven aan het verzoek. Werkgevers kunnen de loonaangifte al indienen vanaf de eerste dag van het loontijdvak.