Bijzondere arbeidsrelaties correct behandelen

Checklist

PDF 173.42 kb

29-06-2020

Download deze tool
Voor doorsnee werknemers houdt uw onderneming de loonbelasting/premie volksverzekeringen in op het loon van de werknemer en betaalt over dat loon een percentage aan premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW). Maar niet alle medewerkers zijn zo standaard; er zijn talloze arbeidsrelaties waarvoor in de loonaangifte afwijkende regels of tabellen gelden. In deze checklist staan 23 van die bijzondere arbeidsrelaties en de bijbehorende afwijkende bepalingen onder elkaar.