Invoering uniform loonbegrip vanaf 2013

16 februari 2012 | Door redactie

In het Staatsblad is het officiële besluit gepubliceerd over de inwerkingtreding van het uniform loonbegrip met ingang van 1 januari 2013. Door de invoering van deze wet vervallen de verschillende definities en berekeningen en komt er één loonbegrip voor loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

In het Staatsblad is onlangs het officiële besluit gepubliceerd dat de invoering van het uniform loonbegrip per 1 januari 2013 bevestigt.

Einde verschillen

De Wet uniformering loonbegrip maakt een einde aan (vrijwel alle) verschillen tussen de grondslag voor de loonheffing, de premies werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet. Een uniform loonbegrip moet leiden tot een forse administratieve lastenverlichting. Nu is bijvoorbeeld de bijtelling voor de auto van de zaak nog wel loon voor de eerste twee categorieën, maar niet voor de werknemersverzekeringen. De afwijkende definities en berekeningen maken de administratie complex, door invoering van het uniform loonbegrip zullen de loonbegrippen aan elkaar gelijk zijn en worden alle loonheffingen over hetzelfde loon geheven.

Besparing

De verlichting van de administratieve lasten moeten in de toekomst voor alle werkgevers samen een besparing opleveren van € 380 miljoen. Het loonstrookje zal ook een stuk makkelijker te begrijpen zijn voor de werknemers.