Gezamenlijk informatiesysteem over schulden

De Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag moet straks de gegevensuitwisseling tussen beslagleggende partijen beter organiseren. Het gaat dan om het delen van informatie tussen partijen die beslag leggen of schulden verrekenen zoals deurwaarders en de Belastingdienst. Er komt bovendien een gemeenschappelijk systeem om informatie uit te wisselen.

1 oktober 2021 | Door redactie

Overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, UWV, het Centraal Justitieel Incassobureau en gemeentes én gerechtsdeurwaarders gaan informatie uitwisselen over beslagen en verrekeningen van mensen met schulden. Om de gegevens makkelijker uit te wisselen komt er een gezamenlijk informatiesysteem. Het doel van dit systeem is nog grotere schulden naast bijvoorbeeld loonbeslag te minimaliseren en bijvoorbeeld proces- en executiekosten te vermijden. Op die manier krijgen bijvoorbeeld zzp’ers of directeuren-grootaandeelhouder die al van een minimum moeten rondkomen, het niet nóg zwaarder.

Het nieuwe informatiesysteem moet gelijktijdige beslaglegging tegengaan

Het informatiesysteem is onderdeel van de Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag. Hiermee wordt, zoals aangekondigd bij de wetsbehandeling van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet die per 1 januari 2021 is ingegaan, een volgende stap gezet. In het huidige systeem haalt een beslagleggende partij haar informatie over eventueel lopende verrekeningen of vormen van derdenbeslag bij degene met schulden of een derde partij. Dat zorgt ervoor dat verschillende beslagleggende partijen vaak niet of niet tijdig over de juiste informatie beschikken. Tijdig houdt in: voorafgaande aan het leggen van beslag. Door informatie te delen moet worden voorkomen dat diverse partijen tegelijkertijd loonbeslag (tools) kunnen leggen op werknemers. Het wetsvoorstel moet een wettelijke grondslag bieden voor de uitwisseling van de gegevens. Het wetsvoorstel moet nog langs de Tweede en Eerste Kamer en is dus nog niet definitief.