Inspectie SZW legt werk bouwlocaties stil

9 april 2019 | Door redactie

Inspectie SZW heeft op 11 bouwlocaties in Amsterdam het werk direct stilgelegd omdat er onveilig werd gewerkt. Op twee locaties was een zaagtafel niet goed afgeschermd. Blootstelling aan het gevaarlijke kwartsstof zorgde op twee andere locaties voor stillegging en op de overige zeven locaties was er sprake van ernstig valgevaar.

Op één locatie was de werksituatie zo onveilig dat de hele bouwplaats werd stilgelegd en alle werknemers de locatie moesten verlaten. Inspectie SZW had de gegevens van 29 bouwlocaties bekeken en bezocht meer dan de helft hiervan omdat controle noodzakelijk bleek. Niet alleen de veiligheid op de bouwlocaties was onderwerp van inspectie maar ook eerlijk werken. Naast de onveilige werksituaties trof Inspectie SZW zeven werknemers aan voor wie een tewerkstellingsvergunning ontbrak. Werkgever en opdrachtgever kunnen hier allebei een boete voor krijgen van € 8.000.

Valbeveiliging nodig bij werken op 2,5 meter

Valgevaar is de belangrijkste oorzaak voor een arbeidsongeval. Het risico dat een werknemer valt, kan zich voordoen zonder dat een werknemer op hoogte werkt. In een kantooromgeving kunnen bijvoorbeeld losse kabels of snoeren liggen waarover een werknemer kan struikelen. Een werkgever moet valgevaar zoveel mogelijk voorkomen.
Het Arbobesluit verplicht een werkgever tot het aanbrengen van valbeveiliging bij het werken op hoogte vanaf 2,5 meter, of als er openingen in vloeren zijn (artikel 3.16, lid 2 Arbobesluit). De valbeveiliging bestaat dan uit hekwerken, leuningen of andere voorzieningen aan een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer.

Inspectie SZW kan werk onmiddellijk stilleggen

Als Inspectie SZW een overtreding constateert waarvoor geen concrete norm in de wet staat, kan zij een ‘eis tot naleving van de wet geven’. Dit kan gebeuren als er in de wet een doelbepaling bestaat, bijvoorbeeld dat ‘het werk veilig/gezond georganiseerd moet zijn’. De inspecteur geeft dan in een schriftelijke eis aan welke maatregelen de werkgever moet nemen en binnen welke termijn. Als blijkt dat de werkgever hier geen gehoor aan geeft, kan hij een boete verwachten.
Constateert Inspectie SZW dat een concrete norm in de wet is overtreden, dan kan zij een schriftelijke waarschuwing geven, bijvoorbeeld bij werken op hoogte. In de wet staat wat de werkgever moet doen om de overtreding op te heffen. Inspectie SZW schrijft in de waarschuwing binnen welke termijn de werkgever de overtreding moet opheffen. Neemt de werkgever geen maatregelen binnen de gestelde termijn, dan krijgt hij een boete. .
Als Inspectie SZW vindt dat het werk ernstig gevaar oplevert voor werknemers, kan zij het werk onmiddellijk stilleggen (artikel 28, lid 1 Arbowet). Hierbij legt zij direct een boete op.