Veel klachten Meldpunt misstanden hotelschoonmakers

14 augustus 2018 | Door redactie

Er is nog veel mis met de arbeidsomstandigheden van schoonmakers die werken in de horecasector. Bij het Meldpunt misstanden hotelschoonmakers van Vakbond CNV zijn meer dan 100 klachten binnengekomen. Inspectie SZW controleert de sector ook in 2018 op overtredingen.

Bij het meldpunt voor hotelschoonmakers van vakbond CNV zijn inmiddels meer dan 100 klachten binnengekomen. De meldingen hebben betrekking op meer dan 1.000 werknemers in de schoonmaakbranche die te maken hebben met ongezonde en onveilige arbeidsomstandigheden. Het meldpunt is een uitbreiding van het meldpunt dat eind vorig jaar werd geopend naar aanleiding van misstanden bij een grote landelijke hotelketen. Werknemers hebben vooral klachten over de hoge werkdruk, lange werktijden, gebrek aan pauzes en het feit dat het halen en bijvullen van werkkarren in eigen tijd moet gebeuren. Ook worden werknemers nog steeds betaald per kamer en er zou onderbetaling plaatsvinden.

Overtredingen Wet minimumloon en Arbeidstijdenwet

Hoewel het meldpunt er is voor misstanden in de hotelschoonmaak, is in de hele horecaschoonmaak sprake van risico van hoge werkdruk. In het Jaarverslag 2017 (pdf) van Inspectie SZW wordt ook melding gemaakt van diverse overtredingen van de Arbowet. Na honderd controles in de horecaschoonmaak is bij 7% sprake van overtredingen. Dat gaat om tewerkstelling van illegalen en overtredingen van de Wet op het minimumloon en de Arbeidstijdenwet. Met de  Checklist Werken met schoonmaakbedrijven van Inspectie SZW kunnen werkgevers nagaan of ze te maken hebben met een bonafide schoonmaakbedrijf.   

Ook in 2018 controles in schoonmaak

In het Jaarplan 2018 (pdf) van Inspectie SZW kondigt de inspectie aan in welke sectoren en branches op welke arborisico’s wordt gecontroleerd. Zo is er een programma gericht op de schoonmaakbranche. In 2018 gaat de aandacht vooral naar hotelschoonmaak en schoonmaak in de horeca. De grootste arbosrisico’s zijn onderbetaling, illegale tewerkstelling, fiscale en sociale zekerheidsfraude, schijnconstructies, fictieve dienstverbanden en overschrijding van de arbeidstijden. Inspectie SZW controleert of werkgevers zich houden aan de Arbowet, de Arbeidstijdenwet (tools) en de Wet aanpak schijnconstructies (tools).